mieszadła ściekowe

Mieszadła do ścieków

 1. pl
 2. en

Mieszadła do ścieków

Urządzenia dla oczyszczalni

mieszadła zatapialne dla oczyszczalni

Mieszadła zatapialne wywołują strumieniowe mieszanie medium w zbiorniku i są stosowane głównie w oczyszczalniach ścieków. Przewidziane są do wprawiania w ruch cieczy, ujednorodniania jej składu, zapobiegania sedymentacji, wywołania określonego kierunku przepływu oraz cyrkulacji cieczy w zbiornikach, rowach i kanałach. Wykorzystuje się je także często w komorach napowietrzania ścieków jako wspomaganie dla intensyfikacji absorpcji tlenu.

Mieszadła
do ścieków
śmigłowe

Mieszadła
do ścieków eżekcyjne

Mieszadła śmigłowe

śmigło mieszadła

Charakterystyka ogólna mieszadeł śmigłowych do ścieków

 • 3-łpatkowe śmigła mieszadeł do ścieków produkcji Metalchem-Warszawa cechują cię wysoką sprawnością hydrauliczną i posiadają zdolność samooczyszczania.
 • Wszystkie mieszadła mogą być wyposażone dodatkowo w pierścień osłonowy wzmacniający hydrauliczny efekt mieszania.
 • Silnik do napędu bezpośredniego o liczbie biegunów od 4 do 8, do pracy ciągłej S1 i uzwojeniach klasy F, posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana oraz wyłącznik wilgotnościowy. Wyklucza to możliwość uszkodzenia silnika w przypadku przeciążenia lub dostania się wilgoci do jego wnętrza.
 • Silnik uszczelniony jest podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej.
 • Mieszadła zatapialne do ścieków przewidziane są do pracy w cieczach o temperaturze maksymalnej 40°C, przy zanurzeniu do głębokości 10m.
 • Mieszadło standardowo wyposażone jest w kabel w osłonie neoprenowej o długości 10m.

 

Kod oznaczenia typu mieszadła śmigłowego

MM - 15 6 P
1   2 3 4

 

 1. Mieszadło śmigłowe do ścieków produkcji Metalchem-Warszawa S.A.,
 2. Moc silnika w kW (z uwzględnieniem jednego miejsca po przecinku),
 3. Liczba biegunów (wskazuje na prędkość obrotową mieszadła),
 4. Pierścień (brak oznaczenia "P" oznacza brak pierścienia).

 

Przykład oznaczenia: MM-226P

Mieszadło śmigłowe do ścieków o mocy 2,2kW z silnikiem 6 biegunowym i pierścieniem osłonowym.

 

Typowa zabudowa mieszadła polega na instalacji pionowego masztu i przymocowanego do mieszadła suwaka, który porusza się po maszcie. istnieje wtedy możliwość regulacji wysokości pracy mieszadła do ścieków oraz przy pomocy masztu nastawienie kierunku działania mieszadła śmigłowego w ściekach. Poniżej prezentujemy typowe wersje instalacyjne. W swojej ofercie mamy również wiele rozwiązań nietypowych, jak również często klienci stosują nasze mieszadła śmigłowe naszej produkcji jako zamienniki drogich mieszadeł znanych zagranicznych producentów.

Typoszereg mieszadeł do ścieków produkcji Metalchem-Warszawa S.A.

Lp. Mieszadło Moc
[kW]
n
[obr/min]
I
[A]
F
[N]
1 MM-116 1,1 945 2,9 190
2 MM-116P 1,1 945 2,9 230
3 MM-118 1,1 705 3,4 190
4 MM-118P 1,1 705 3,4 250
5 MM-156 1,5 945 3,9 330
6 MM-156P 1,5 945 3,9 400
7 MM-226 2,2 930 5,9 390
8 MM-226P 2,2 930 5,9 470
9 MM-304 3,0 1415 6,6 450
10 MM-304P 3,0 1415 6,6 510
11 MM-404 4,0 1415 9,2 630
12 MM-404P 4,0 1415 9,2 770

 

Maszt do mieszadła na oczyszczalni
Mieszadła na oczyszczalni
Mieszanie ścieków w zbiorniku

Zestawy instalacyjne:

W celu dostosowania się do różnych potrzeb klientów oferujemy różne wersje instalacyjne zabudowy mieszadeł w zbiornikach:

 • MZN - mieszadło zawieszane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych, mocowane wahliwie do pionowej ściany umożliwia nastawę kierunku strumienia:
  - w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  - w płaszczyźnie pionowej: +/- 30°
   
 • MZND - mieszadło zawieszane nastawne podparte na dnie, stosowane w zbiornikach krytych lub otwartych z pomostami, mocowane wahliwie do pionowej ściany luku montażowego lub pomostu oraz do dna zbiornika, umożliwia nastawę kierunku strumienia:
  - w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  - w płaszczyźnie pionowej: +/- 30
Instalowanie mieszadeł w zbiornikach
 • MPN-H - mieszadło przytwierdzane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych, mocowane sztywno do poziomej ściany korony zbiornika, umożliwia nastawę kierunku strumienia:
  - w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  - w płaszczyźnie pionowej: +/- 30
   
 • MPN-V - mieszadło przytwierdzane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych lub otwartych  z pomostami, mocowane sztywno do pionowej ściany luku montażowego lub pomostu, umożliwia nastawę ukierunku strumienia:
  - w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  - w płaszczyźnie pionowej: +/- 30
ujednorodnianie ścieków w zbiorniku
Mieszadło ściekowe MM-226

Mieszadła eżekcyjne

mieszadła pompujące
Mieszanie pompą w zbiorniku

Karta katalogowa


|Metalchem-Warszawa Spółka Akcyjna|Adres: ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa, woj. mazowieckie, Polska|NIP 527-020-40-40|Kontakt: tel. +48 22 837 12 70, email: metalchem@metalchemsa.pl, www.metalchemsa.pl|

|Pompy do ścieków|Pompy ściekowe|Przepompownie ścieków|Przepompownie ściekowe|Przepompownie deszczowe|Serwis pomp| Przepompownie przydomowe|Przydomówki|Serwis pomp|Automatyka pompowni|


Pompy do gnojowicy|Pompy na piaskowniki|Pompy do kanalizacji|Pompy do deszczówki|Pompy do pieczarkarni|Pompy do odcieków|Pompy odwadniające|Pompy do osuszania|Pompy do oczyszczalni|Pompy zatapialne|pompy wirnikowe