mieszadła ściekowe

Mieszadła do ścieków

 1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków

Mieszadła do ścieków

Urządzenia dla oczyszczalni

mieszadła zatapialne dla oczyszczalni

Mieszadła zatapialne wywołują strumieniowe mieszanie medium w zbiorniku i są stosowane głównie w oczyszczalniach ścieków. Przewidziane są do wprawiania w ruch cieczy, ujednorodniania jej składu, zapobiegania sedymentacji, wywołania określonego kierunku przepływu oraz cyrkulacji cieczy w zbiornikach, rowach i kanałach. Wykorzystuje się je także często w komorach napowietrzania ścieków jako wspomaganie dla intensyfikacji absorpcji tlenu.

Mieszadła
do ścieków
śmigłowe

Mieszadła
do ścieków eżekcyjne

Mieszadła śmigłowe

śmigło mieszadła

Charakterystyka ogólna mieszadeł śmigłowych do ścieków

 • 3-łpatkowe śmigła mieszadeł do ścieków produkcji Metalchem-Warszawa cechują cię wysoką sprawnością hydrauliczną i posiadają zdolność samooczyszczania.
 • Wszystkie mieszadła mogą być wyposażone dodatkowo w pierścień osłonowy wzmacniający hydrauliczny efekt mieszania.
 • Silnik do napędu bezpośredniego o liczbie biegunów od 4 do 8, do pracy ciągłej S1 i uzwojeniach klasy F, posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana oraz wyłącznik wilgotnościowy. Wyklucza to możliwość uszkodzenia silnika w przypadku przeciążenia lub dostania się wilgoci do jego wnętrza.
 • Silnik uszczelniony jest podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej.
 • Mieszadła zatapialne do ścieków przewidziane są do pracy w cieczach o temperaturze maksymalnej 40°C, przy zanurzeniu do głębokości 10m.
 • Mieszadło standardowo wyposażone jest w kabel w osłonie neoprenowej o długości 10m.

 

Kod oznaczenia typu mieszadła śmigłowego

MM - 15 6 P
1   2 3 4

 

 1. Mieszadło śmigłowe do ścieków produkcji Metalchem-Warszawa S.A.,
 2. Moc silnika w kW (z uwzględnieniem jednego miejsca po przecinku),
 3. Liczba biegunów (wskazuje na prędkość obrotową mieszadła),
 4. Pierścień (brak oznaczenia "P" oznacza brak pierścienia).

 

Przykład oznaczenia: MM-226P

Mieszadło śmigłowe do ścieków o mocy 2,2kW z silnikiem 6 biegunowym i pierścieniem osłonowym.

 

Typowa zabudowa mieszadła polega na instalacji pionowego masztu i przymocowanego do mieszadła suwaka, który porusza się po maszcie. istnieje wtedy możliwość regulacji wysokości pracy mieszadła do ścieków oraz przy pomocy masztu nastawienie kierunku działania mieszadła śmigłowego w ściekach. Poniżej prezentujemy typowe wersje instalacyjne. W swojej ofercie mamy również wiele rozwiązań nietypowych, jak również często klienci stosują nasze mieszadła śmigłowe naszej produkcji jako zamienniki drogich mieszadeł znanych zagranicznych producentów.

Typoszereg mieszadeł do ścieków produkcji Metalchem-Warszawa S.A.

Lp. Mieszadło Moc
[kW]
n
[obr/min]
I
[A]
F
[N]
1 MM-116 1,1 945 2,9 190
2 MM-116P 1,1 945 2,9 230
3 MM-118 1,1 705 3,4 190
4 MM-118P 1,1 705 3,4 250
5 MM-156 1,5 945 3,9 330
6 MM-156P 1,5 945 3,9 400
7 MM-226 2,2 930 5,9 390
8 MM-226P 2,2 930 5,9 470
9 MM-304 3,0 1415 6,6 450
10 MM-304P 3,0 1415 6,6 510
11 MM-404 4,0 1415 9,2 630
12 MM-404P 4,0 1415 9,2 770

 

Maszt do mieszadła na oczyszczalni
Mieszadła na oczyszczalni
Mieszanie ścieków w zbiorniku

Zestawy instalacyjne:

W celu dostosowania się do różnych potrzeb klientów oferujemy różne wersje instalacyjne zabudowy mieszadeł w zbiornikach:

 • MZN - mieszadło zawieszane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych, mocowane wahliwie do pionowej ściany umożliwia nastawę kierunku strumienia:
  - w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  - w płaszczyźnie pionowej: +/- 30°
   
 • MZND - mieszadło zawieszane nastawne podparte na dnie, stosowane w zbiornikach krytych lub otwartych z pomostami, mocowane wahliwie do pionowej ściany luku montażowego lub pomostu oraz do dna zbiornika, umożliwia nastawę kierunku strumienia:
  - w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  - w płaszczyźnie pionowej: +/- 30
Instalowanie mieszadeł w zbiornikach
 • MPN-H - mieszadło przytwierdzane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych, mocowane sztywno do poziomej ściany korony zbiornika, umożliwia nastawę kierunku strumienia:
  - w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  - w płaszczyźnie pionowej: +/- 30
   
 • MPN-V - mieszadło przytwierdzane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych lub otwartych  z pomostami, mocowane sztywno do pionowej ściany luku montażowego lub pomostu, umożliwia nastawę ukierunku strumienia:
  - w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  - w płaszczyźnie pionowej: +/- 30
ujednorodnianie ścieków w zbiorniku
Mieszadło ściekowe MM-226

Mieszadła eżekcyjne

mieszadła pompujące
Mieszanie pompą w zbiorniku

Karta katalogowa

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: