1. pl
  2. en

Pobierz

Certyfikaty
i
deklaracje

Bloki CAD
dla projektantów
*.dwg *.step *.igs

Instrukcje
obsługi
DTR-ki

Karty
katalogowe
produktów

Ankiety
i
załączniki

Karty
doboru
przepompowni

PDPiPr
Program doboru
pomp i przepompowni

Katalogi
części
zamiennych

Pompownie ścieków

Karty katalogowe produktów

Pompownie ścieków

Bloki CAD dla projektantów

Pompownie ścieków

Instrukcje i DTR-ki

Pompownie ścieków

Certyfikaty i deklaracje


Certyfikat ISO 2019

     


Deklaracja CE na Pompy

 

Deklaracja CE na Rozdzielnice

 

Deklaracja CE na Strumienice

 

Deklaracja CE na Mieszadła

Deklaracja CE na pompy CTR

 

Pompownie ścieków

Katalogi części zamiennych

Pompownie ścieków

Karty doboru przepompowni

Pompownie ścieków

PDPiPr - Program doboru pomp i przepompowni

Program Doboru Pomp i Przepompowni PDPiPr jak sama nazwa wskazuje jest programem do optymalizacji pracy przepompowni w oparciu o pompy produkcji Metalchem-Warszawa S.A. Intuicyjna obsługa i zaawansowane metody obliczeniowe pozwalają na bardzo dokładne symulowanie warunków pracy pomp i przepompowni. Już przy minimalnej ilości danych rozpoczynamy prace z programem doboru. Można wybierać spośród wielu rodzajów zbiorników, rurociągów tłocznych i wewnątrz przepompowni oraz wszystkich naszych pomp. Również metody obliczeniowe możemy ustalać wg Polskiej Normy, Colebrooka-White'a lub innych. Dla mniej zaawansowanych użytkowników zalecany jest dobór automatyczny, dla bardziej zaawansowanych wybór ręczny wszystkich parametrów, dając nieskończone możliwości estymowania wyników.

 

Pobierz program

Pompownie ścieków

Ankiety i załączniku

 


|Metalchem-Warszawa Spółka Akcyjna|Adres: ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa, woj. mazowieckie, Polska|NIP 527-020-40-40|Kontakt: tel. +48 22 837 12 70, email: metalchem@metalchemsa.pl, www.metalchemsa.pl|

|Pompy do ścieków|Pompy ściekowe|Przepompownie ścieków|Przepompownie ściekowe|Przepompownie deszczowe|Serwis pomp| Przepompownie przydomowe|Przydomówki|Serwis pomp|Automatyka pompowni|


Pompy do gnojowicy|Pompy na piaskowniki|Pompy do kanalizacji|Pompy do deszczówki|Pompy do pieczarkarni|Pompy do odcieków|Pompy odwadniające|Pompy do osuszania|Pompy do oczyszczalni|Pompy zatapialne|pompy wirnikowe