1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków
Pompy na małe rurociagi

Pompa ściekowa MSV-50

MSV-80-4

MSV-50

MSV-80-2

MSV-15

MSV-R

MSK1-100

MSK2-90

MSK1-80

POMPA ŚCIEKOWA MSV-50 - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Odpowiednia pompa do rurociągu

Pompa ściekowa MSV-50 przeznaczona jest do pompowania ścieków sanitarnych, przemysłowych,
a także wód drenarskich i opadowych. Znajduje zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych, oczyszczalniach i przepompowniach ścieków oraz wszelkiego rodzaju odwodnieniach.
Przelot swobodny pod wirnikiem ciał stałych o wielkości do 50mm zapewnia bezproblemową współpracę z rurociągami o przekrojach Dn50, Dn65 i większych.
Pompa posiadaj ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana silnika oraz wyłącznik wilgotnościowy. Elementy te wykluczają możliwość uszkodzenia silnika w przypadku przeciążenia lub dostania się wilgoci do jego wnętrza.
Silnik uszczelniony jest od strony zespołu pompowego podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej.
Pompa ściekowa MSV-50 wyposażona jest w kabel w osłonie neoprenowej o długości 10.

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

Pompy ściekowe dla małych pompowni

Gęstość ścieków do 1100kg/m³
Temperatura tłoczonego medium do 40°C
Maksymalna ilość włączeń do 25/h

WARUNKI PRACY POMPY ŚCIEKOWEJ MSV-50

 

Pompy zatapialne
MSV-50

Wirnik Vortex

Pompa ściekowa z przelotem 50mm Metalchem-Warszawa S.A.


Przelot swobodny


Pompa do ścieków swobodny przepływ 50mm

Ścieki sanitarne i przemysłowe

Lp. Pompa Moc
[kW]
n
[obr/min]
Qn*
[l/s]
Hn*
[m]
In1
[A]
ZPS2
[A]
cos
φ
η
[%]
Przelot
[mm]
Kolano
sprzęgające
Masa3
[kg]
Cena4
1 12 1,5 2835 5,3 9,0 3,2 4-6,3 0,83 81 50 KS50, KS65 54 5 100
2 22 2,2 2855 8,2 9,3 4,7 4-6,3 0,82 83 50 KS50, KS65 55 5 400
3 32 3,0 2845 8,0 13,3 6,6 6,3-10 0,82 81 50 KS50, KS65 57 5 900
4 42L 4,0 2885 7,5 15,0 8,2 10-16 0,85 82 50 KS50, KS65 73 7 600
5 42H 4,0 2985 6,0 20,0 8,2 10-16 0,85 82 50 KS50, KS65 74 7 700
6 52L 5,5 2900 8,6 17,0 11,4 10-16 0,82 84 50 KS50, KS65 78 8 500
7 52H 5,5 2900 8,4 20,0 11,4 10-16 0,82 84 50 KS50, KS65 79 8 600
8 14L 1,1 1410 5,5 4,3 2,6 2,5-4 0,80 77 50 KS50, KS65 53 5 200
9 14M 1,1 1410 5,8 5,7 2,6 2,5-4 0,80 77 50 KS50, KS65 54 5 300
10 14H 1,5 1410 7,4 6,0 3,5 4-6,3 0,78 79 50 KS50, KS65 55 5 400
11 24 2,2 1410 7,6 8,0 5,2 4-6,3 0,78 78 50 KS50, KS65 57 5 700
Lp. Pompa A B CKS50 CKS65* D E FKS50 FKS65* GKS50 GKS65* HKS50 HKS65* I1 I2 PMIN
1 12 564 561 581 621 210 341 381 442 250 261 381 392 131 131 300
2 22 564 561 581 621 210 341 381 442 250 261 381 392 131 131 300
3 32 564 561 581 621 210 341 381 442 250 261 381 392 131 131 300
4 42L 722 712 732 772 210 336 405 406 250 261 376 392 131 131 450
5 42H 722 712 732 772 210 336 405 406 250 261 376 392 131 131 450
6 52L 722 712 732 772 210 336 405 406 250 261 376 392 131 131 450
7 52H 722 712 732 772 210 336 405 406 250 261 376 392 131 131 450
8 14L 564 561 581 621 210 341 381 442 250 261 381 392 131 131 300
9 14M 564 561 581 621 210 341 381 442 250 261 381 392 131 131 300
10 14H 564 561 581 621 210 341 381 442 250 261 381 392 131 131 300
11 24 564 561 581 621 210 341 381 442 250 261 381 392 131 131 300


* Jednakowe wymiary dla KS65 i KS80

ZASTOSOWANE W POMPACH MATERIAŁY

Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, kolano sprzęgające - żeliwo ŻL200, ŻL250,
Wał pompy - stal nierdzewna,
Elementy złączne - stal nierdzewna,
Łożyska - kulkowe jednorzędowe,
Uszczelnienie mechaniczne czołowe podwójne,
Powłoka lakiernicza epoksydowa

SILNIKI POMP 400V/50HZ

Klasa izolacji F

ZGODNOŚĆ POMP Z NORMAMI

ISO 9908
ISO STANDARD 2548 CLASS B

 1. Pompa ściekowa do 4,0kW rozruch bezpośredni, dla pomp od 5,5kW w górę rozruch pośredni gwiazda-trójkąt.
 2. Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika.
 3. W tym 7kg stanowi zaczep pompy i kabel 10m.
 4. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów transportu do zamawiającego 
 • Dla pomp z oznaczeniem "H" wartość Qn jest wartością maksymalną a Hn wartością minimalną.
Pompa ściekowa z wolnym przelotem 50mm
Pompa do ścieków rusunki dwg

Karta katalogowa

Bloki CAD

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: