1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków
pompa do ścieków

Pompy do oleju transformatorowego CTR

Przeznaczenie pompy do oleju transformatorowego

Grinder

Hermetyczne pompy wirowe typu CTR przeznaczone są do wymuszania cyrkulacji oleju transformatorowego przez chłodnicę oleju dużych transformatorów energetycznych oraz mogą być wykorzystywane jako pompy cyrkulacyjne w układzie ogrzewania pomieszczeń stacji energetycznych ciepłem zawartym w oleju transformatorowym.

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

Dzięki układowi otworów w pokrywie łożyskowej oraz kanałom
w wałku następuje
w pompie wewnętrzny obieg pompowanego oleju w efekcie czego uzyskuje się chłodzenie silnika, smarowanie łożysk oraz zredukowanie do minimum siły osiowej w łożyskach. Przestrzeń skrzynki zaciskowej jest oddzielona od przestrzeni silnika uszczelnioną płytą zaciskową, przez którą przechodzą również uszczelnione kołki zaciskowe doprowadzające napięcie do uzwojeń stojana silnika.
Doprowadzenie energii elektrycznej do skrzynki zaciskowej następuje poprzez szczelny dławik kablowy.

W czasie transportu i składowania wymagane jest szczelne zaślepienie króćców pompy zaślepkami. Ponieważ pompowany olej jest jednocześnie czynnikiem chłodząco-smarującym w silniku, wymagana jest jego bezwzględna czystość.

W chwili obecnej wykonujemy pompy
o następujących wielkościach:

 1. CTR-125-5,5 z silnikiem o mocy 5,5kW

 2. CTR-125-5,5A z silnikiem o mocy 5,5kW

 3. CTR-100-3 z silnikiem o mocy 3kW

Budowa pomp typu CTR

Przyłącze pompy do oleju

Instrukcja

Bloki CAD

Grinder
Pompa do oleju transformatorowego
Pompy recyrkulacyjne do oleju
 • Pompy CTR nie wymagają dodatkowego chłodzenia silnika.

 • Posiadają również zdolność samo odpowietrzania się w trakcie pracy.

 • Jeśli jednak ze względu na układ pompowy zachodzi potrzeba dodatkowego odpowietrzania przed uruchomieniem pompy, można tego dokonać przy pomocy korków odpowietrzających.

Zabudowa pomp do olejów transformatorowych

Typ pompy

Wymiar pompy [mm]      

Wymiary króćców       

Masa

oznaczenie

A

B

C

E

F

G

H

d

Dz

Do

g

Ø

n

kg

CTR-125-5,5

470

140

280

480

220

190

222

125

250

210

22

18

8

135

CTR-125-5,5A

470

140

280

480

220

190

222

125

250

210

22

18

8

133

CTR-100-3

460

125

220

390

180

150

194

100

210

170

20

18

4

90

 

Wymiary pompy CTR

Grinder

Parametry pracy pomp CTR

Grinder

Parametry pracy

Jednostka

CTR-125-5,5

CTR-125-5,5A

CTR-100-3

Wydajność

Q [m³/h]

100

100

45

Wysokość podnoszenia

H [m]

12

8

13

Moc silnika

P [kW]

5,5

5,5

3

Prędkość obrotowa

N [obr/min.]

1450

1450

1420

Napięcie znamionowe

U [V]

400/500*

400/500*

400/500*

Prąd znamionowy

I [A]

12,1/9,2

12,1/9,2

7,3/5,4

                               * Wykonanie specjalne

Pompa CTR posiada budowę bezdławicową
i stanowi hermetyczny monoblok zawierający w sobie pompę wirową tzw. mokry silnik elektryczny.
Korpus pompy i kadłub silnika wewnątrz których na wspólnym wale znajduje się wirnik pompy oraz wirnik silnika połączone są poprzez pokrywę łożyskową. Wał ułożyskowany jest w łożyskach tocznych,
z których przednie umieszczone jest
w pokrywie łożyskowej.
Wszystkie połączenia elementów pompy i silnika uszczelnione są oringami wykonanymi z gumy olejoodpornej.

Pompa CTR posiada budowę bezdławicową
i stanowi hermetyczny monoblok zawierający w sobie pompę wirową tzw. mokry silnik elektryczny.
Korpus pompy i kadłub silnika wewnątrz których na wspólnym wale znajduje się wirnik pompy oraz wirnik silnika połączone są poprzez pokrywę łożyskową. Wał ułożyskowany jest w łożyskach tocznych,
z których przednie umieszczone jest
w pokrywie łożyskowej.
Wszystkie połączenia elementów pompy i silnika uszczelnione są oringami wykonanymi z gumy olejoodpornej.

 • Pompa przystosowana jest do bezpośredniego umocowania na rurociągach.

 • Powinna być tak zamocowana, aby skrzynka zaciskowa znajdowała się w dolnym położeniu. Konstrukcja pompy umożliwia takie położenie króćców przyłączeniowych aby ten warunek był spełniony. Przestawianie położenia króćca tłocznego względem skrzynki możliwe jest co 45º

 • Pompa przystosowana jest do bezpośredniego umocowania na rurociągach.

 • Powinna być tak zamocowana, aby skrzynka zaciskowa znajdowała się w dolnym położeniu. Konstrukcja pompy umożliwia takie położenie króćców przyłączeniowych aby ten warunek był spełniony. Przestawianie położenia króćca tłocznego względem skrzynki możliwe jest co 45º

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: