1. pl
  2. en
pompa do ścieków

Pompy do oleju transformatorowego CTR

PRZEZNACZENIE POMP DO OLEJU TRANSFORMATOROWEGO

Grinder

Hermetyczne pompy wirowe typu CTR przeznaczone są do wymuszania cyrkulacji oleju transformatorowego przez chłodnicę oleju dużych transformatorów energetycznych oraz mogą być wykorzystywane jako pompy cyrkulacyjne w układzie ogrzewania pomieszczeń stacji energetycznych ciepłem zawartym w oleju transformatorowym.

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

Pompa CTR posiada budowę bezdławicową i stanowi hermetyczny monoblok zawierający w sobie pompę wirową tzw. mokry silnik elektryczny.
Korpus pompy i kadłub silnika wewnątrz których na wspólnym wale znajduje się wirnik pompy oraz wirnik silnika połączone są poprzez pokrywę łożyskową. Wał ułożyskowany jest w łożyskach tocznych, z których przednie umieszczone jest w pokrywie łożyskowej.
Wszystkie połączenia elementów pompy i silnika uszczelnione są oringami wykonanymi z gumy olejoodpornej.
Dzięki układowi otworów w pokrywie łożyskowej oraz kanałom w wałku następuje w pompie wewnętrzny obieg pompowanego oleju w efekcie czego uzyskuje się chłodzenie silnika, smarowanie łożysk oraz zredukowanie do minimum siły osiowej w łożyskach. Przestrzeń skrzynki zaciskowej jest oddzielona od przestrzeni silnika uszczelnioną płytą zaciskową, przez którą przechodzą również uszczelnione kołki zaciskowe doprowadzające napięcie do uzwojeń stojana silnika.
Doprowadzenie energii elektrycznej do skrzynki zaciskowej następuje poprzez szczelny dławik kablowy.

W czasie transportu i składowania wymagane jest szczelne zaślepienie króćców pompy zaślepkami. Ponieważ pompowany olej jest jednocześnie czynnikiem chłodząco-smarującym w silniku, wymagana jest jego bezwzględna czystość.

W chwili obecnej wykonujemy pompy o następujących wielkościach:

  1. CTR-125-5,5 z silnikiem o mocy 5,5kW

  2. CTR-125-5,5A z silnikiem o mocy 5,5kW

  3. CTR-100-3 z silnikiem o mocy 3kW

BUDOWA POMP TYPU CTR

Instrukcja

Bloki CAD

Grinder
  • Pompy CTR nie wymagają dodatkowego chłodzenia silnika.

  • Posiadają również zdolność samo odpowietrzania się w trakcie pracy.

  • Jeśli jednak ze względu na układ pompowy zachodzi potrzeba dodatkowego odpowietrzania przed uruchomieniem pompy, można tego dokonać przy pomocy korków odpowietrzających.

  • Pompa przystosowana jest do bezpośredniego umocowania na rurociągach.

  • Powinna być tak zamocowana, aby skrzynka zaciskowa znajdowała się w dolnym położeniu. Konstrukcja pompy umożliwia takie położenie króćców przyłączeniowych aby ten warunek był spełniony. Przestawianie położenia króćca tłocznego względem skrzynki możliwe jest co 45º

Typ pompy Wymiar pompy [mm]       Wymiary króćców        Masa
oznaczenie A B C E F G H d Dz Do g Ø n kg
CTR-125-5,5 470 140 280 480 220 190 222 125 250 210 22 18 8 135
CTR-125-5,5A 470 140 280 480 220 190 222 125 250 210 22 18 8 133
CTR-100-3 460 125 220 390 180 150 194 100 210 170 20 18 4 90

 

WYMIARY POMPY CTR

Grinder

PARAMETRY PRACY POMP CTR

Grinder
Parametry pracy Jednostka CTR-125-5,5 CTR-125-5,5A CTR-100-3
Wydajność Q [m³/h] 100 100 45
Wysokość podnoszenia H [m] 12 8 13
Moc silnika P [kW] 5,5 5,5 3
Prędkość obrotowa N [obr/min.] 1450 1450 1420
Napięcie znamionowe U [V] 400/500* 400/500* 400/500*
Prąd znamionowy I [A] 12,1/9,2 12,1/9,2 7,3/5,4

                   * Wykonanie specjalne


|Metalchem-Warszawa Spółka Akcyjna|Adres: ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa, woj. mazowieckie, Polska|NIP 527-020-40-40|Kontakt: tel. +48 22 837 12 70, email: metalchem@metalchemsa.pl, www.metalchemsa.pl|

|Pompy do ścieków|Pompy ściekowe|Przepompownie ścieków|Przepompownie ściekowe|Przepompownie deszczowe|Serwis pomp| Przepompownie przydomowe|Przydomówki|Serwis pomp|Automatyka pompowni|


Pompy do gnojowicy|Pompy na piaskowniki|Pompy do kanalizacji|Pompy do deszczówki|Pompy do pieczarkarni|Pompy do odcieków|Pompy odwadniające|Pompy do osuszania|Pompy do oczyszczalni|Pompy zatapialne|pompy wirnikowe