1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków
pompa do ścieków

Pompy do ścieków MSV-R

MSV-80-4

MSV-50

MSV-80-2

MSV-15

MSV-R

MSK1-100

MSK2-90

MSK1-80

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA POMPY DO ŚCIEKÓW MSV-R

Pompy ściekowe z młynkiem

Pompy do ścieków MSV-R przeznaczone są do pompowania ścieków sanitarnych i przemysłowych. Znajdują zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych, oczyszczalniach i przepompowniach ścieków. Zainstalowane urządzenie rozdrabniające pozwala ciąć ciała stałe zawarte w medium, dzięki czemu idealnie nadają się do kanalizacji wysokociśnieniowej o małych przekrojach rurociągów tłocznych.
Pompy posiadają ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana silnika oraz wyłącznik wilgotnościowy. Elementy te wykluczają możliwość uszkodzenia silnika w przypadku przeciążenia lub dostania się wilgoci do jego wnętrza.
Silnik uszczelniony jest od strony zespołu pompowego podwójnym uszczelnieniem mechanicznym
w komorze olejowej.
Pompa w standardzie wyposażona jest w kabel w osłonie neoprenowej o długości 10.

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

Pompy do ścieków z rozdrabniaczem

Gęstość ścieków do 1100kg/m³
Temperatura tłoczonego medium do 40°C
Maksymalna ilość włączeń do 25/h

WARUNKI PRACY POMP ŚCIEKOWYCH MSV-R

 

Pompy zatapialne
MSV-R

Wirnik Vortex

Wirnik otwarty pompy ściekowej


Rozdrabniacz

Pompy ściekowe z młynkiem

Ścieki sanitarne i przemysłowe

Lp. Pompa Moc
[kW]
n
[obr/min]
Qn
[l/s]
Hn
[m]
In1
[A]
ZPS2
[A]
cos
φ
η
[%]
Przelot
[mm]
Kolano
sprzęgające
Masa3
[kg]
Cena4
1 12 1,5 2835 5,0 9,5 3,2 4-6,3 0,83 81 12 KS65, KS80 62 7 200
2 22 2,2 2855 5,2 15,5 4,7 4-6,3 0,82 83 12 KS65, KS80 64 7 400
3 32 3,0 2845 6,0 20,0 6,6 6,3-10 0,82 81 12 KS65, KS80 66 7 600
4 52 5,5 2890 11,1 17,3 10,7 10-16 0,86 86 15 KS80H 150 12 900
5 72 7,5 2920 11,4 26,0 13,9 14-20 0,88 88 15 KS80H 157 13 800
6 92 9,2 2920 10,0 35,0 16,8 18-25 0,89 88 15 KS80H 163 14 200
7 112 11,0 2920 10,0 40,0 20,3 25 0,89 88 15 KS80H 170 14 900
schemat pompy odśrodkowej
Lp. Pompa A B CKS65* CKS80H D E FKS65* FKS80H GKS65* GKS80H HKS65* HKS80H I1 I2 PMIN
1 12 520 520 563 - 289 430 531 - 341 - 467 - 126 132 400
2 22 520 520 563 - 289 430 531 - 341 - 467 - 126 132 400
3 32 520 520 563 - 289 430 531 - 341 - 467 - 126 132 400
4 52 688 648 - 758 234 420 - 521 - 285 - 460 186 160 600
5 72 758 718 - 828 234 420 - 521 - 285 - 460 186 160 600
6 92 758 718 - 828 234 420 - 521 - 285 - 460 186 160 600
7 112 758 718 - 828 234 420 - 521 - 285 - 460 186 160 600


* Jednakowe wymiary dla KS65 i KS80

ZASTOSOWANE W POMPACH MATERIAŁY

Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, kolano sprzęgające - żeliwo ŻL200, ŻL250,
Wał pompy - stal nierdzewna,
Elementy złączne - stal nierdzewna,
Łożyska - kulkowe jednorzędowe,
Uszczelnienie mechaniczne czołowe podwójne,
Powłoka lakiernicza epoksydowa

SILNIKI POMP 400V/50HZ

Klasa izolacji F

ZGODNOŚĆ POMP Z NORMAMI

ISO 9908
ISO STANDARD 2548 CLASS B

 1. Dla pomp do 4,0kW rozruch bezpośredni, dla pomp od 5,5kW w górę rozruch pośredni gwiazda-trójkąt.
 2. Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika.
 3. W tym 7kg stanowi zaczep pompy i kabel 10m.
 4. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów transportu do zamawiającego.
 • Dla pomp MSV-R-72; -92; -112 Qn jest wartością maksymalną a Hn wartością minimalną.
Krzywe pomp do ścieków
Pobór mocy przez pompy ściekowe

Karta katalogowa

Bloki CAD

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: