1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków

Praca

Kogo poszukujemy?

pompy do sciekow

W chwili obecnej prowadzimy rekrutację dla osób posiadających status studenta (poniżej 26 lat), preferowane osoby z inżynierii środowiska lub kierunków pokrewnych lub studenci pragnący zdobywać wiedzę i doświadczenie w branży WOD-KAN. Zatrudniona osoba będzie wspomagała pracę działów handlowego i technicznego poprzez wyszukiwanie  w internecie interesujących nas informacji oraz późniejsze ich weryfikowanie drogą telefoniczną.
W związku z tym, że będą Państwo reprezentowali naszą firmę przed potencjalnymi klientami, niezbędne będzie wstępne szkolenie w naszej firmie oraz przyswojenie pewnego zakresu informacji o naszej firmie, naszych produktach oraz branży, w której działamy. 

W chwili obecnej traktujemy to jako projekt tymczasowy, ale w zależności od Państwa zaangażowania i efektów pracy, będzie możliwość kontynuacji współpracy z nami, również na pełny etat po skończeniu przez Państwo nauki. Plan zakłada pracę ok 3-4h dziennie oraz limity przekazywanych nam informacji (te poznają Państwo na szkoleniu po zakończeniu i pomyślnym przejściu procesu rekrutacji).

Ważne: NIE BĘDĄ PAŃSTWO OFEROWAĆ PRODUKTÓW I NIE BĘDĄ PAŃSTWO ROZLICZANI ZE SPRZEDAŻY!

Od kandydatów wymagamy:

 1. Zapoznania się z informacjami dostępnymi na naszej stronie:
  1. pompy - typoszeregi, podział i zastosowanie,
  2. przepompownie - podział i zastosowanie,
  3. pozostałe produkty,
 2. Zapoznanie się z nazwami najważniejszych producentów pomp ściekowych w Polsce i Europie (ok 8-10 firm),
 3. Przyniesienia CV na rozmowę kwalifikacyjną,
 4. Wypełnienia testu kwalifikacyjnego złożonego z kilkunastu pytań dotyczących zagadnień z pkt. 1 i 2.,
 5. Zaangażowania, chęci poszerzania wiedzy w dziedzinie pomp i pompowni,
 6. Kreatywności podczas wyszukiwania informacji,
 7. Chęci do rozmów telefonicznych z klientami,
 8. Cierpliwości i wytrwałości w kontaktach w klientami,

 

Oferujemy:

 1. Mając na uwadze czas poświęcany przez Państwo na studia, oferujemy elastyczne godziny pracy,
 2. Zdalną: formę pracy oraz weryfikację jej efektów,
 3. Ciągłe szkolenia i opiekę techniczną,
 4. Pensję od 1200zł miesięcznie przy minimalnych nakładach pracy,
 5. Umowę zlecenie,
 6. Możliwość zawieszania współpracy na np. okres sesji lub wyjazdu,
 7. Sporą dawkę wiedzy i doświadczenia w branży i w kontaktach z klientami,
 8. Możliwość rozwoju i długofalowej współpracy z naszą firmą.

 

Rozmowy kwalifikacyjne oraz test sprawdzający będą przeprowadzone po wcześniejszych ustaleniach i rezerwacji godziny.

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: