1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków
Przepompownie przydomowe do ścieków

Przepompownie przydomowe do ścieków

Przepompownie przydomowe - przeznaczenie

Wybór & zastosowanie

Przepompownie dla domków jednorodzinnych

Przydomowe przepompownie ścieków typu METALCHEM-WARSZAWA zwane w skrócie PDM są przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych lub opadowych z indywidualnych budynków mieszkalnych, gospodarczych lub małych wspólnot mieszkaniowych. Wykorzystywane są głównie do obsługi gospodarstw, leżących z dala od głównej sieci kanalizacyjnej lub miejscach uniemożliwiających stosowanie odpływu grawitacyjnego. PDM dzielimy na układy jedno i dwu pompowe zabudowywane w zbiornikach Ø800mm i Ø1000mm. PDM mogą służyć również jako odwodnienia garażów, posesji, czy jako przepompownie tymczasowe. Lekka i kompaktowa budowa, umożliwia szybką instalację na placu budowy i nie wymaga specjalnego nakładu sił czy maszyn (dźwigi, koparki). Do przeniesienia wystarcza dwóch lub trzech ludzi w zależności od wielkości zbiornika.

W związku z niewielkimi napływami ścieków, projektanci często dobierają układy o cienkich rurach tłocznych, kierując się teoretycznymi parametrami pracy przepompowni. Niesie to za sobą konieczność stosowania pomp z małymi przelotami a generujących duże ciśnienie. Projektowane tak przepompownie przydomowe charakteryzują się realnie małą wydajnością i wysokimi kosztami eksploatacji. Pompy z małymi przelotami lub/i urządzeniami rozdrabniającymi często ulegają zatkaniu. Konsekwencją tego są przestoje (awarie) przepompowni, znaczne koszty serwisowania pomp i czyszczenia przepompowni przez wyspecjalizowane jednostki. 

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

W oferowanych przez nas przepompowniach stosujemy średnice rurociągów wewnętrznych nie mniejsze niż Dn50 i wylot z przepompowni PE63 lub większy. Preferujemy również pompy z wolnymi przelotami 50mm pod wirnikiem. Jedynym uzasadnionym przypadkiem zastosowania pomp z rozdrabniaczem i małym wylotem jest przepompownia przeznaczona tylko i wyłącznie dla pojedynczego domu (rodziny). Wiąże się to z ponoszeniem odpowiedzialności za wrzucane do kanalizacji śmieci. W przypadku dwóch użytkowników lub więcej zazwyczaj trudno jest ustalić winnego wrzucania śmieci do kanalizacji, a ponoszone koszty mogą być znaczne.

W naszych przepompowniach stosujemy dwa systemy mocowania pomp: na złączu hakowym i na kolanie sprzęgającym Dn50. Obydwa systemy umożliwiają łatwe wyciągnięcie pompy w przypadku awarii i zalania przepompowni. Szczególnie polecany jest system z kolanem sprzęgającym KS50 i dwoma prowadnicami, ponieważ nawet przy zalanej całkowicie przepompowni wyjęcie i opuszczenie pompy jest bardzo łatwe. 

Typowe wyposażenie i parametry PDM

Parametry & budowa

Pompownia dla domku jednorodzinnego
Odcieki z działki

Typowe wyposażenie PDM:

 • Zbiornik z PEHD (polietylen) lub KBZ (kręgi betonowe),
 • Pompa - jedna lub dwie o możliwej konfiguracji:
  - jedno lub trójfazowa,
  - o swobodnym przelocie lub z urządzeniem rozdrabniającym,
 • Armatura odcinająca i kształtki Dn50,
 • Króciec wlotowy od PVC110 do PVC200,
 • Sterowanie:
  - wbudowany w pompę pływak (w jedno-pompowej),
  - rozdzielnica zasilająco-sterująca, współpracująca z niezależnymi pływakami.

 

Podstawowe parametry PDM:

 • Zbiornik z polietylenu o średnicy Ø800 lub Ø1000 i wysokości od 1,8m do 4,5m,
 • Wysokość podnoszenia pompy dla wydajności 100l/min. od 8 do 70m,
 • Średnica armatury Dn50 + złącze do płukania z nasadą strażacką,
 • Moc pomp do 0,75kW do 4,0kW,
 • Napięcie zasilania 230V lub 400V,
 • Opuszczanie i wyciąganie pomp bez schodzenia do zbiornika,
 • Podczas wyciągania pompy, zawór zwrotny kulowy zabezpiecza przed cofnięciem się ścieków,
 • Możliwość zamykania zaworów kulowych bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

 

Ścieki z małego osiedla

Karta katalogowa

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: