1. pl
  2. en
Przepomownie wód opadowych

Przepompownie ścieków i wód deszczowych

Przepompownie
przydomowe

Przepompownie
sieciowe

Dlaczego nasze przepompownie?

Kompleksowo & odpowiedzialnie

Odwodnienia terenu

Szanowni Klienci, jesteśmy producentem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie odprowadzania ścieków i wód deszczowych. Projektowane i wykonywane przez nas przepompownie znajdują zastosowanie zarówno wśród pojedynczych użytkowników, jak również, wśród dużych firm, osiedli czy wodociągów gminnych obsługujących największe miasta w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i elastyczność w produkcji pozwalają naszej firmie dostarczać klientom indywidualnie przygotowane projekty. W zależności od potrzeb, nasi specjaliści doradzą i przygotują kompleksową ofertę, w skład której wejdą: wybór zbiornika, dobór pomp i armatury odcinająco-zwrotnej, wyposażenie przepompowni, funkcje realizowane przez sterowanie, odpowiednio długa gwarancja, zakres przeglądów okresowych oraz informacje dotyczące serwisu pogwarancyjnego.  Pozwoli to Państwu nie martwić się w przyszłości o zakupiony u nas produkt a zająć się sprawami naprawdę istotnymi w Waszym życiu.

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

Skąd klient ma wiedzieć jaką przepompownię wybrać? Czy przepompownie przydomowa wystarczy dla: jednego domu, dwóch, pięciu, czy małego osiedla? Kiedy staje się ona przepompownią sieciową i czym się różnią? Co powinno znaleźć się w przepompowni przydomowej a co charakteryzuje przepompownie sieciowe? Kiedy postawić przepompownię do wód opadowych a kiedy ogólnospławną? Takich pytań można zadawać mnóstwo i można tworzyć mnóstwo nowych definicji przepompowni ze względu na ich przeznaczenie, ilość oraz rodzaj tłoczonego medium. Poniżej prezentujemy podstawowy podział przepompowni, najczęściej wybieranych przez klientów. Jeżeli nie znajda Państwo wśród nich nic dla siebie, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym lub konstrukcyjnym. Państwa zapytanie poddamy wnikliwej analizie i postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Jaką przepompownie wybrać?

Przeznaczenie & Podział

Jaki rozmiar przepompowni

Przepompownie
pozostałe

Przepompownie ścieków i wód deszczowych

Woda & inne medium

Jakie pompy do scieków

Przepompownie ścieków (surowych) - zazwyczaj są to przepompownie ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z umywalek, łazienek mieszkań, domów i zakładów. Tłoczone medium oprócz brudnej wody zawiera również ciała stałe o różnej wielkości, wrzucane przez użytkowników do kanalizacji. Są to tzw. ścieki surowe, które wymagają pomp o dużych przelotach, co najmniej 50mm a najczęściej 80mm. Pompy o dużych przelotach pod wirnikiem (dotyczy wirników Vortex) mają mniejsze sprawności niż pompy kanałowe, ale są za to znacznie odporniejsze na zatkania i oplatanie się materiałów włóknistych na wirnikach, przez co ich eksploatacja jest w całkowitym rozliczeniu tańsza. Do ścieków surowych można wykorzystywać również pompy kanałowe, ale z naszych doświadczeń tylko pompy z jednym kanałem. Strumień cieczy wraz z zawartymi w nim ciałami stałymi trafia w całości przez wlot do wirnika i później prześlizguje się wzdłuż ściany korpusu pompy do gardzieli i wylotu z pompy. W przypadku wirników wielokanałowych, strumień rozdziela się i istnieje duże prawdopodobieństwo trafienia dwóch końców np. szmaty czy sznurków w oddzielne kanały, wtedy następuje natychmiastowe nawijanie się śmieci na wirnik i w efekcie zatkanie pompy. Takie czyszczenie wymaga wyciągnięcia pompy, zdjęcia korpusu, wyciągnięcia nawiniętych śmieci (często z użyciem narzędzi tnących), a później założenia korpusu pompy i precyzyjnego wyregulowania szczeliny pomiędzy wirnikiem a korpusem. Wirniki typu Vortex w większości przypadków można oczyścić bez rozbierania pompy i łatwo wyciągnąć zatykające ją śmieci przez wlot pompy.

Przepompownie wód deszczowych - do tej grupy można zaliczyć właściwie wszystkie pozostałe przepompownie ze względy na to, że tłoczą medium bez zawartości ciał stałych i włóknistych, co najwyżej medium niesie ze sobą drobiny piasku. W tej grupie zmieścimy i przepompownie ścieków podczyszczonych (mechanicznie), i wód deszczowych, i odwodnień, i wód procesowych. Różnice będą polegały na rodzaju sterowania, odporności wirników na ścieranie w kontakcie z medium czy wyższej sprawności pomp niż dla ścieków surowych.

Czym się różni sterowanie dla wód deszczowych, ściekowych i procesowych?

Ścieki zazwyczaj mają cztery poziomy:

  1. SUCHOBIEG - mający chronić pompę przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika
  2. MINIMUM - poziom wyłączania się pomp
  3. MAXIMUM - poziom startu jednej pompy
  4. ALARM - poziom krytyczny, włączenie drugiej pompy i sygnalizacja użytkownikowi

Dodatkowo sterowanie dla ścieków ma również jednoczesne załączanie dwóch pomp co 10 cykl, w celu zwiększenia przepływu i przepłukania rurociągu tłocznego. Istnieje możliwość blokady jednoczesnej pracy dwóch pomp spowodowanych ograniczeniami przydziału mocy.

 

Wody deszczowe mają zazwyczaj pięć poziomów:

  1. SUCHOBIEG - mający chronić pompę przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika
  2. MINIMUM - poziom wyłączania się pomp
  3. POMPA I - poziom włączania się I pompy
  4. POMPA II - poziom włączania się II pompy
  5. ALARM - poziom krytyczny i sygnalizacja użytkownikowi
Ścieki oczyszczone

Karta katalogowa


|Metalchem-Warszawa Spółka Akcyjna|Adres: ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa, woj. mazowieckie, Polska|NIP 527-020-40-40|Kontakt: tel. +48 22 837 12 70, email: metalchem@metalchemsa.pl, www.metalchemsa.pl|

|Pompy do ścieków|Pompy ściekowe|Przepompownie ścieków|Przepompownie ściekowe|Przepompownie deszczowe|Serwis pomp| Przepompownie przydomowe|Przydomówki|Serwis pomp|Automatyka pompowni|


Pompy do gnojowicy|Pompy na piaskowniki|Pompy do kanalizacji|Pompy do deszczówki|Pompy do pieczarkarni|Pompy do odcieków|Pompy odwadniające|Pompy do osuszania|Pompy do oczyszczalni|Pompy zatapialne|pompy wirnikowe