1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków
Przepomownie ścieków i wód opadowych

Przepompownie ścieków i wód deszczowych

Przepompownie
przydomowe

Przepompownie
sieciowe

Dlaczego nasze przepompownie?

Kompleksowo & odpowiedzialnie

Odwodnienia terenu

Szanowni Klienci, jesteśmy producentem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie odprowadzania ścieków i wód deszczowych. Projektowane i wykonywane przez nas przepompownie znajdują zastosowanie zarówno wśród pojedynczych użytkowników, jak również, wśród dużych firm, osiedli czy wodociągów gminnych obsługujących największe miasta w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i elastyczność w produkcji pozwalają naszej firmie dostarczać klientom indywidualnie przygotowane projekty. W zależności od potrzeb, nasi specjaliści doradzą i przygotują kompleksową ofertę, w skład której wejdą: wybór zbiornika, dobór pomp i armatury odcinająco-zwrotnej, wyposażenie przepompowni, funkcje realizowane przez sterowanie, odpowiednio długa gwarancja, zakres przeglądów okresowych oraz informacje dotyczące serwisu pogwarancyjnego.  Pozwoli to Państwu nie martwić się w przyszłości o zakupiony u nas produkt a zająć się sprawami naprawdę istotnymi w Waszym życiu.

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

Skąd klient ma wiedzieć jaką przepompownię wybrać? Czy przepompownie przydomowa wystarczy dla: jednego domu, dwóch, pięciu, czy małego osiedla? Kiedy staje się ona przepompownią sieciową i czym się różnią? Co powinno znaleźć się w przepompowni przydomowej a co charakteryzuje przepompownie sieciowe? Kiedy postawić przepompownię do wód opadowych a kiedy ogólnospławną? Takich pytań można zadawać mnóstwo i można tworzyć mnóstwo nowych definicji przepompowni ze względu na ich przeznaczenie, ilość oraz rodzaj tłoczonego medium. Poniżej prezentujemy podstawowy podział przepompowni, najczęściej wybieranych przez klientów. Jeżeli nie znajda Państwo wśród nich nic dla siebie, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym lub konstrukcyjnym. Państwa zapytanie poddamy wnikliwej analizie i postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Jakie przepompownie ścieków wybierać?

Przeznaczenie & Podział

Jaki przepompownie ścieków

Przepompownie
pozostałe

Przepompownie ścieków i wód deszczowych

Woda & inne medium

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków (surowych) - zazwyczaj są to przepompownie ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z umywalek, łazienek mieszkań, domów i zakładów. Tłoczone medium oprócz brudnej wody zawiera również ciała stałe o różnej wielkości, wrzucane przez użytkowników do kanalizacji. Są to tzw. ścieki surowe, które wymagają pomp o dużych przelotach, co najmniej 50mm a najczęściej 80mm. Pompy o dużych przelotach pod wirnikiem (dotyczy wirników Vortex) mają mniejsze sprawności niż pompy kanałowe, ale są za to znacznie odporniejsze na zatkania i oplatanie się materiałów włóknistych na wirnikach, przez co ich eksploatacja jest w całkowitym rozliczeniu tańsza. Do ścieków surowych można wykorzystywać również pompy kanałowe, ale z naszych doświadczeń tylko pompy z jednym kanałem. Strumień cieczy wraz z zawartymi w nim ciałami stałymi trafia w całości przez wlot do wirnika i później prześlizguje się wzdłuż ściany korpusu pompy do gardzieli i wylotu z pompy. W przypadku wirników wielokanałowych, strumień rozdziela się i istnieje duże prawdopodobieństwo trafienia dwóch końców np. szmaty czy sznurków w oddzielne kanały, wtedy następuje natychmiastowe nawijanie się śmieci na wirnik i w efekcie zatkanie pompy. Takie czyszczenie wymaga wyciągnięcia pompy, zdjęcia korpusu, wyciągnięcia nawiniętych śmieci (często z użyciem narzędzi tnących), a później założenia korpusu pompy i precyzyjnego wyregulowania szczeliny pomiędzy wirnikiem a korpusem. Wirniki typu Vortex w większości przypadków można oczyścić bez rozbierania pompy i łatwo wyciągnąć zatykające ją śmieci przez wlot pompy.

Przepompownie wód deszczowych - do tej grupy można zaliczyć właściwie wszystkie pozostałe przepompownie ze względy na to, że tłoczą medium bez zawartości ciał stałych i włóknistych, co najwyżej medium niesie ze sobą drobiny piasku. W tej grupie zmieścimy i przepompownie ścieków podczyszczonych (mechanicznie), i wód deszczowych, i odwodnień, i wód procesowych. Różnice będą polegały na rodzaju sterowania, odporności wirników na ścieranie w kontakcie z medium czy wyższej sprawności pomp niż dla ścieków surowych.

Czym się różni sterowanie dla wód deszczowych, ściekowych i procesowych?

Ścieki zazwyczaj mają cztery poziomy:

 1. SUCHOBIEG - mający chronić pompę przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika
 2. MINIMUM - poziom wyłączania się pomp
 3. MAXIMUM - poziom startu jednej pompy
 4. ALARM - poziom krytyczny, włączenie drugiej pompy i sygnalizacja użytkownikowi

Dodatkowo sterowanie dla ścieków ma również jednoczesne załączanie dwóch pomp co 10 cykl, w celu zwiększenia przepływu i przepłukania rurociągu tłocznego. Istnieje możliwość blokady jednoczesnej pracy dwóch pomp spowodowanych ograniczeniami przydziału mocy.

 

Wody deszczowe mają zazwyczaj pięć poziomów:

 1. SUCHOBIEG - mający chronić pompę przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika
 2. MINIMUM - poziom wyłączania się pomp
 3. POMPA I - poziom włączania się I pompy
 4. POMPA II - poziom włączania się II pompy
 5. ALARM - poziom krytyczny i sygnalizacja użytkownikowi
Przepompownie ścieków

Karta katalogowa

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: