1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków
pompownie ścieków sieciowe

Sieciowe przepompownie ścieków

Przeznaczenie sieciowych przepompowni ściekowych

Wybór & zastosowanie

Dobór przepompowni

METALCHEM-WARSZAWA oferuje nowoczesne kompletne zbiornikowe przepompownie ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji i składowania odpadów. W zależności od zastosowania i oczekiwanej wydajności stosujemy przepompownie jedno, dwu, trzy i wielopompowe. Możemy je również podzielić na przepompownie ścieków komunalnych (o przewidywalnym i regularnym napływie), deszczowe (duży i nieregularny napływ) oraz procesowe (sterowane według specjalnych wytycznych klienta lub z układami dozującymi.

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

Kompletne przepompownie ścieków oferowane przez Metalchem-Warszawa S.A składają się z:

 • Zbiornik wykonany z: KBZ (kręgi żelbetowe), PMB (polimerobeton), PEHD (polietylen wysokiej gęstości) i TWS (żywice syntetyczne zbrojone włóknem szklanym),
   
 • Pompy zatapialne - o zakresie od 1,1kW do 22kW produkcji METALCHEM-WARSZAWA lub do 50kW innych producentów,
   
 • Rozdzielnica zasilająco-sterująca - produkcji METALCHEM-WARSZAWA,
   
 • Zespół sygnalizacji poziomu medium - zestaw pływakowy lub sonda hydrostatyczna (zabezpieczona dwoma pływakami Suchobieg i Alarm),
   
 • Armatura odcinająco-zwrotna - zawory (kulowe, rzadziej klapowe) i zasuwy (klinowe ogumowane lub nożowe),
   
 • Rurociągi tłoczne wew. zbiornika - w zależności od wielkości
  i wydajności pomp: Dn50, Dn65, Dn80, Dn100, Dn125, Dn150, Dn200, Dn250 czy Dn300 wykonane ze stali nierdzewnej.
   
 • Konstrukcje wsporcze oraz zapewniające bezpieczeństwo
  i wygodę eksploatacji
  - pomosty obsługowe, pokrywy górne
  z włazem zamykane na kłódkę lub klucz, poręcze, drabiny złazowe do dna zbiornika, kominki wentylacyjne, elementy wsporcze armatury, złącza do płukania, deflektory na napływie,wyprowadzenie pokręteł do poziomu terenu,
   
 • Połączenia wyrównawcze,
   
 • Montaż i dostawa na plac budowy - wg uzgodnień z inwestorem.

Typowe przepompownie ścieków - co powinny zawierać

Parametry & budowa

Właz do pompowni

Dobrze zaprojektowana przepompownia ścieków oprócz wymaganych parametrów pracy musi zapewniać bezpieczną i  komfortową obsługę użytkownikowi. Przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi, pomimo, że nie jest miejscem pracy w myśl przepisów, jest miejscem, gdzie wykonywane są okresowe zabiegi konserwacyjne i eksploatacyjne. Dlatego też, firma METALCHEM-WARSZAWA stosuje sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne takie jak:

Zbiornikowe przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków wolnostojące

Wolnostojące & przejezdne

przepompownie przejezdne
Nie najazdowa
 • Pomosty obsługowe - we wszystkich swoich obiektach powyżej 3m wysokości i powyżej 1200mm średnicy. Stosowane w przepompowniach pomosty uchylne pozwalają bezpiecznie obsługiwać użytkownikowi armaturę odcinająco-zwrotną, a w razie potrzeby zejść po drabinie na samo dno zbiornika.
   
 • Pompy wyciągane są po dwóch szeroko rozstawionych prowadnicach do samej góry, co ułatwia ich ponowną instalację nawet w przypadku całkowicie zalanej przepompowni, a podczas opuszczania, pompa zawsze prawidłowo osiada na kolanie sprzęgającym (bez obracania się i specjalnego celowania zaczepem).
   
 • Pokrywy przepompowni METALCHEM-WARSZAWA posiadają wewnętrzną kratę bezpieczeństwa, umozliwiającą wentylację przepompowni jednocześnie zabezpieczając przed wpadnięciem, bezpośrednio po otwarciu włazu (utrata przytomności pod wpływem oparów ze zbiornika) lub wykonując prace dookoła pokrywy zbiornika.
   
 • Podwójna wentylacja grawitacyjna zapewnia ciągłą cyrkulację i wymianę powietrza. Kominki wentylacyjne (długi i krótki) na życzenie klienta mogą być wyposażone w filtry antyodorowe z wkładem typu BIOFILTR lub WĘGIEL AKTYWNY.
   
 • Uszczelnione przejścia kablowe w rozdzielnicy eliminują możliwość uszkodzenia układów sterowania oparami ze zbiornika.
   
 • Konstrukcje wsporcze, łańcuchy pomp oraz złącza śrubowe wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu ich trwałość w agresywnym środowisku ścieków wynosi wiele lat.
   
 • Obieg Płuczący - ręczny lub automatyczny (MASP) do wzruszania osadów i rozbijania kożucha w zbiorniku. Ułatwia to samooczyszczanie się przepompowni z nagromadzonego piasku,  tłuszczu i wszelkiego rodzaju osadów.
połączenia wyrównawcze
Zasuwy i zawory Dn80

Przepompownie ściekowe przejezdne

Pompownie w ulicy

W przypadku kiedy przepompownie ścieków muszą zostać zabudowane w ciągu komunikacyjnym takim jak: ulica, plac manewrowy czy chodnik, pokrywa zbiornika zostaje umieszczona pod terenem a na równi z płaszczyzną terenu pozostaje tylko i wyłącznie właz kanałowy. Zbiorniki takie posiadają wzmocnioną konstrukcję aby przenosić większe obciążenia i lepiej tłumić drgania wywołane np. ruchem samochodów.

Pompownia w ciągu pieszym
Właz żeliwny do przepompowni ścieków
Prowadnice pomp
 • W przepompowniach ścieków przejezdnych dostęp do pomp jest utrudniony, przez co w zależności od wielkości zbiornika i pomp stosujemy jeden, dwa lub więcej włazów kanałowych o średnicy min. 800mm.
   
 • Przepompownie METALCHEM-WARSZAWA dzięki swej unikalnej konstrukcji zapewniają komfort użytkownikowi, pompy opuszczane są po prowadnicach wyciągniętych pod pokrywę włazu.
   
 • Stosowane przez nas włazy posiadają zawias i opcjonalnie zamknięcie na klucz lub śrubę, co uniemożliwia samo otwarcie się pod wpływem ruchu pojazdów nad nimi. Najczęściej używanymi przez nas włazami są włazy okrągłe Ø800, kwadratowe 800x800 i prostokątne 600x900. Wszystkie włazy są klasy D400.
   
 • Pokrętła zasuw dostępne są z poziomu pomostu obsługowego tak jak w przepompowniach wolnostojących (patrz ograniczenia ze względu na średnicę i wysokość zbiornika). Istnieje również możliwość wyprowadzenia pokręteł zasuw tak, aby były dostępne z poziomu terenu po zdjęciu włazu lub w osobnych skrzynkach ulicznych obok włazu.
   
 • Rozdzielnica posadowiona zostaje w bezpiecznej odległości od zbiornika, poza strefą narażenia na uszkodzenie przez pojazdy.
   
 • Na życzenie zamawiającego w rozdzielnicy i pod włazem możliwe jest zainstalowanie czujnika włamania (otwarcia obiektu).
   
 • Przy odpowiedniej wysokości pomiędzy terenem a zbiornikiem ukrytym pod ziemią możliwe jest zabudowanie w skrzynce ulicznej stopy żurawia przenośnego, co znacznie ułatwia wyciąganie pomp.

Karta katalogowa

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: