1. pl
 2. en
pompownie sieciowe

Sieciowe przepompownie ścieków

Przeznaczenie przepompowni sieciowych

Wybór & zastosowanie

Dobór przepompowni

METALCHEM-WARSZAWA oferuje nowoczesne kompletne przepompownie zbiornikowe do ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji i składowania odpadów. W zależności od zastosowania i oczekiwanej wydajności stosujemy przepompownie jedno, dwu, trzy i wielopompowe. Możemy je również podzielić na przepompownie komunalne (o przewidywalnym i regularnym napływie), deszczowe (duży i nieregularny napływ) oraz procesowe (sterowane według specjalnych wytycznych klienta lub z układami dozującymi.

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

W skład kompletnej przepompowni wchodzą:

 • Zbiornik wykonany z: KBZ (kręgi żelbetowe), PMB (polimerobeton), PEHD (polietylen wysokiej gęstości) i TWS (żywice syntetyczne zbrojone włóknem szklanym),
   
 • Pompy zatapialne - o zakresie od 1,1kW do 22kW produkcji METALCHEM-WARSZAWA lub do 50kW innych producentów,
   
 • Rozdzielnica zasilająco-sterująca - produkcji METALCHEM-WARSZAWA,
   
 • Zespół sygnalizacji poziomu medium - zestaw pływakowy lub sonda hydrostatyczna (zabezpieczona dwoma pływakami Suchobieg i Alarm),
   
 • Armatura odcinająco-zwrotna - zawory (kulowe, rzadziej klapowe) i zasuwy (klinowe ogumowane lub nożowe),
   
 • Rurociągi tłoczne wew. zbiornika - w zależności od wielkości
  i wydajności pomp: Dn50, Dn65, Dn80, Dn100, Dn125, Dn150, Dn200, Dn250 czy Dn300 wykonane ze stali nierdzewnej.
   
 • Konstrukcje wsporcze oraz zapewniające bezpieczeństwo
  i wygodę eksploatacji
  - pomosty obsługowe, pokrywy górne
  z włazem zamykane na kłódkę lub klucz, poręcze, drabiny złazowe do dna zbiornika, kominki wentylacyjne, elementy wsporcze armatury, złącza do płukania, deflektory na napływie,wyprowadzenie pokręteł do poziomu terenu,
   
 • Połączenia wyrównawcze,
   
 • Montaż i dostawa na plac budowy - wg uzgodnień z inwestorem.

Typowe wyposażenie

Parametry & budowa

Właz do pompowni

Dobrze zaprojektowana przepompownia oprócz wymaganych parametrów pracy musi zapewniać bezpieczną i  komfortową obsługę użytkownikowi. Przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi, pomimo, że nie jest miejscem pracy w myśl przepisów, jest miejscem, gdzie wykonywane są okresowe zabiegi konserwacyjne i eksploatacyjne. Dlatego też, firma METALCHEM-WARSZAWA stosuje sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne takie jak:

Zbiornik przepompowni

Przepompownie wolnostojące

Wolnostojące & przejezdne

przepompownie przejezdne
Nie najazdowa
 • Pomosty obsługowe - we wszystkich swoich obiektach powyżej 3m wysokości i powyżej 1200mm średnicy. Stosowane w przepompowniach pomosty uchylne pozwalają bezpiecznie obsługiwać użytkownikowi armaturę odcinająco-zwrotną, a w razie potrzeby zejść po drabinie na samo dno zbiornika.
   
 • Pompy wyciągane są po dwóch szeroko rozstawionych prowadnicach do samej góry, co ułatwia ich ponowną instalację nawet w przypadku całkowicie zalanej przepompowni, a podczas opuszczania, pompa zawsze prawidłowo osiada na kolanie sprzęgającym (bez obracania się i specjalnego celowania zaczepem).
   
 • Pokrywy przepompowni METALCHEM-WARSZAWA posiadają wewnętrzną kratę bezpieczeństwa, umozliwiającą wentylację przepompowni jednocześnie zabezpieczając przed wpadnięciem, bezpośrednio po otwarciu włazu (utrata przytomności pod wpływem oparów ze zbiornika) lub wykonując prace dookoła pokrywy zbiornika.
   
 • Podwójna wentylacja grawitacyjna zapewnia ciągłą cyrkulację i wymianę powietrza. Kominki wentylacyjne (długi i krótki) na życzenie klienta mogą być wyposażone w filtry antyodorowe z wkładem typu BIOFILTR lub WĘGIEL AKTYWNY.
   
 • Uszczelnione przejścia kablowe w rozdzielnicy eliminują możliwość uszkodzenia układów sterowania oparami ze zbiornika.
   
 • Konstrukcje wsporcze, łańcuchy pomp oraz złącza śrubowe wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu ich trwałość w agresywnym środowisku ścieków wynosi wiele lat.
   
 • Obieg Płuczący - ręczny lub automatyczny (MASP) do wzruszania osadów i rozbijania kożucha w zbiorniku. Ułatwia to samooczyszczanie się przepompowni z nagromadzonego piasku,  tłuszczu i wszelkiego rodzaju osadów.
połączenia wyrównawcze
Zasuwy i zawory Dn80

Przepompownie przejezdne

Pompownie w ulicy

W przypadku kiedy przepompownie muszą zostać zabudowane w ciągu komunikacyjnym takim jak: ulica, plac manewrowy czy chodnik, pokrywa zbiornika zostaje umieszczona pod terenem a na równi z płaszczyzną terenu pozostaje tylko i wyłącznie właz kanałowy. Zbiorniki takie posiadają wzmocnioną konstrukcję aby przenosić większe obciążenia i lepiej tłumić drgania wywołane np. ruchem samochodów.

Pompownia w ciągu pieszym
Właz żeliwny do zbiornika
Prowadnice pomp
 • W przepompowniach przejezdnych dostęp do pomp jest utrudniony, przez co w zależności od wielkości zbiornika i pomp stosujemy jeden, dwa lub więcej włazów kanałowych o średnicy min. 800mm.
   
 • Przepompownie METALCHEM-WARSZAWA dzięki swej unikalnej konstrukcji zapewniają komfort użytkownikowi, pompy opuszczane są po prowadnicach wyciągniętych pod pokrywę włazu.
   
 • Stosowane przez nas włazy posiadają zawias i opcjonalnie zamknięcie na klucz lub śrubę, co uniemożliwia samo otwarcie się pod wpływem ruchu pojazdów nad nimi. Najczęściej używanymi przez nas włazami są włazy okrągłe Ø800, kwadratowe 800x800 i prostokątne 600x900. Wszystkie włazy są klasy D400.
   
 • Pokrętła zasuw dostępne są z poziomu pomostu obsługowego tak jak w przepompowniach wolnostojących (patrz ograniczenia ze względu na średnicę i wysokość zbiornika). Istnieje również możliwość wyprowadzenia pokręteł zasuw tak, aby były dostępne z poziomu terenu po zdjęciu włazu lub w osobnych skrzynkach ulicznych obok włazu.
   
 • Rozdzielnica posadowiona zostaje w bezpiecznej odległości od zbiornika, poza strefą narażenia na uszkodzenie przez pojazdy.
   
 • Na życzenie zamawiającego w rozdzielnicy i pod włazem możliwe jest zainstalowanie czujnika włamania (otwarcia obiektu).
   
 • Przy odpowiedniej wysokości pomiędzy terenem a zbiornikiem ukrytym pod ziemią możliwe jest zabudowanie w skrzynce ulicznej stopy żurawia przenośnego, co znacznie ułatwia wyciąganie pomp.

Karta katalogowa


|Metalchem-Warszawa Spółka Akcyjna|Adres: ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa, woj. mazowieckie, Polska|NIP 527-020-40-40|Kontakt: tel. +48 22 837 12 70, email: metalchem@metalchemsa.pl, www.metalchemsa.pl|

|Pompy do ścieków|Pompy ściekowe|Przepompownie ścieków|Przepompownie ściekowe|Przepompownie deszczowe|Serwis pomp| Przepompownie przydomowe|Przydomówki|Serwis pomp|Automatyka pompowni|


Pompy do gnojowicy|Pompy na piaskowniki|Pompy do kanalizacji|Pompy do deszczówki|Pompy do pieczarkarni|Pompy do odcieków|Pompy odwadniające|Pompy do osuszania|Pompy do oczyszczalni|Pompy zatapialne|pompy wirnikowe