Sterowanie przepompownią

Sterowanie przepompownią i Monitoring

 1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków

Sterownik
SP-62

Sterowanie przepompownią deszczową

Sterowanie przepompownią
przydomową

Sterowanie przepompownią ścieków

Rozdzielnice zasilająco-sterujące przepompownią ścieków

Zasilanie & kontrola

Sterownik do przepompowni

Rozdzielnice zasilająco-sterujące RZS produkcji METALCHEM-WARSZAWA stosowane są do automatycznego sterowania pracą przepompowni dla pomp mocy od 1,1 ÷ 22 kW własnej produkcji lub każdej mocy dla pomp innych producentów. Rozdzielnice są dostępne w wykonaniu przekaźnikowo-stycznikowym i w oparciu o sterownik mikroprocesorowy.

Rozdzielnice posiadają „Deklarację Zgodności” z dyrektywami i normami zharmonizowanymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Konstrukcja rozdzielnicy zapewnia stopień ochrony IP-65 w stanie zamkniętym i IP-21 przy otwartych drzwiczkach obudowy. Obudowa szafki wykonana jest z niepalnego tworzywa poliestrowego. Rozdzielnica standardowo montowana jest na plastikowym cokole, który montuje się na wcześniej wylanym postumencie betonowym usytuowanym obok przepompowni. W przypadku znacznej odległości od zbiornika przepompowni należy zastosować złącze kablowe umożliwiające przedłużenie przewodów pomp i sygnalizatorów. Zasilanie energetyczne powinno być wykonane w układzie sieci TN-S.

W układach sterowania RZS rozróżniamy:

 • układ pracy z jedną pompą,
 • układ pracy z dwoma pompami,
 • układ pracy z trzema pompami,
 • układy pracy specjalne, według wymagań klienta.
   

Systemy sterowania realizują rozruch silników elektrycznych pomp (produkcji Metalchem):

 • bezpośredni dla mocy silników od 1,1 kW do 4 kW,
 • pośredni ( gwiazda-trójkąt ) dla mocy silników od 4 kW do 22kW,
 • oparty na układach Soft-Start (miękki start) dla mocy silników od 1- 22 kW,
 • każdy inny w przypadku pomp innych producentów.

Monitoring
MRT-GSM
(komputer/internet)

Rozdzielnice
na sterowniku
mikroprocesorowym

Monitoring
MRT-GSM
(jednokierunkowy SMS)

Rozdzielnice
przekaźnikowo
-stycznikowe

Rozdzielnice przekaźnikowo-stycznikowe

rozdzielnica na przekaźnikach

Rozdzielnice przekaźnikowo-stycznikowe są najprostszymi układami realizującymi sterowanie przepompownią, ich zaletą jest prostota budowy i szybka możliwość naprawy. Wiążę się to jednak z ograniczeniem ilości funkcji sterowania w porównaniu do rozdzielnic zawierających sterowniki mikroprocesorowe.  

Standardowe wyposażenie rozdzielnic przekaźnikowo-stycznikowych:

 1. Przełącznik Sieć-0-Agregat.
 2. Wtyczka agregatu 32A.
 3. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe - wyłącznik różnicowoprądowy.
 4. Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy.
 5. Czujnik zaniku i asymetrii faz.
 6. Wyłączniki nadprądowe dla układu sterowania.
 7. Gniazdo 230VAC/10A.
 8. Elektromechaniczne liczniki czasu pracy pomp.
 9. Przekaźniki elektromagnetyczne.
 10. Przekaźniki czasowe dla pomp o rozruchu pośrednim.
 11. Blokada załączania pompy w przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczającego pompę (obwód ulega rozwarciu w przypadku zawilgocenia lub przeciążenia silnika).
 12. Sygnalizator optyczno-akustyczny.
 13. Przyciski STOP - START.
 14. Tryb wyboru pracy AUTO - 0 - RĘCZNY.
 15. Lampki kontrolne.Wyposażenie dodatkowe:

 1. Gniazdo remontowe 3x400VAC/16A lub 32A.
 2. Gniazdo 24VAC/6A.
 3. Woltomierz.
 4. Amperomierze.
 5. Wyprowadzenie indywidualnych sygnałów bezpotencjałowych na listwę.
 6. Grzałka z termostatem.
 7. Ogranicznik przepięć klasy T2 (C) - czteropolowy.
 8. Automat zmierzchowy.
 9. Modem komunikacyjny MRT-GSM.
 10. Indywidualne wg. specyfikacji zamawiającego.
Zasilanie pomp zatapialnych
Tablica rozdzielnicy do pomp

Rozdzielnice ze sterownikiem

Szafy sterujące na mikrpkontrolerze

Rozdzielnice ze sterownikami mikroprocesorowymi są w obecnej chwili najszerszą grupa rozdzielnic, które realizują sterowanie przepompownią, niezależnie od jej typu.  Dostępne na rynku sterowniki można podzielić na sterowniki ogólnego przeznaczenia i sterowniki przeznaczone tylko i wyłącznie do przepompowni. Większość naszych rozdzielnic jest budowana w oparciu o sterownik SP62 oraz jego wcześniejsze wersje SP12; SP22; SP32; SP42 i SP52. Sterownik SP62 jest najnowszym naszym sterownikiem i charakteryzuje się kolorowym dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, wbudowanym gniazdem na karty SIM oraz złączem RS485. Na życzenie klienta możemy wykonywać rozdzielnice z innymi sterownikami swobodnie programowalnymi dostępnymi na rynku jak; Eaton, Siemens, Unitronics, etc..

Szafka zasilająca do pomp

Podstawowe funkcje rozdzielnicy:

 1. Sterowanie pracą pomp Automatyczne lub Ręczne.
 2. Naprzemienna praca pomp.
 3. Przesunięcie załączania pomp po zaniku zasilania oraz po  przekroczeniu poziomu alarmowego.
 4. Przełączenie pompy wiodącej na drugą, jeżeli wystąpiłaby jej awaria.
 5. W przypadku pracy ciągłej zmiana pracy pomp co 20 minut.
 6. W trybie ręcznym jest możliwość spompowania cieczy do poziomu suchobiegu.
 7. Funkcja zalegania (krótka praca przy długim oczekiwaniu i małym napływie).
 8. Możliwość zablokowania jednoczesnej pracy dwóch pomp po przekroczeniu poziomu alarmowego.

 

Standardowe wyposażenie rozdzielnic opartych na sterowniku mikroprocesorowym:

 • Przełącznik Sieć-0-Agregat.
 • Wtyczka agregatu 32A.
 • Sterownik mikroprocesorowy z wbudowanym modemem GSM/GPRS i kolorowym dotykowym wyświetlaczem i (SP62).
 • Zabezpieczenie przeciwporażeniowe - wyłącznik różnicowo-prądowy.
 • Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy.
 • Czujnik zaniku i asymetrii faz.
 • Gniazdo 230VAC/10A.
 • Liczniki czasu pracy oraz liczby włączeń dla każdej pompy.
 • Blokada załączania pompy w przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczającego       pompę (obwód ulega rozwarciu w przypadku zawilgocenia lub przeciążenia silnika).
 • Sygnalizator optyczno-akustyczny.
 • Przełącznik sterowania awaryjnego (z pominięciem sterownika).
 • Sterowanie Automatyczne lub Ręczne (Start / Stop).
 • Ogranicznik przepięć klasy T2 (C) - czteropolowy.

 

Wyposażenie dodatkowe:
 

 • Gniazdo remontowe 3x400VAC/16A lub 32A.
 • Przetwornik prądowy (pomiar prądu pomp w jednej fazie),
 • Gniazdo 24VAC/6A.
 • Woltomierz.
 • Amperomierze.
 • Wyprowadzenie indywidualnych sygnałów bezpotencjałowych na listwę.
 • Grzałka z termostatem.
 • Ogranicznik przepięć klasy T1 + T2 (B + C) - czteropolowy.
 • Automat zmierzchowy.
 • Indywidualne wg. specyfikacji zamawiającego.
Sterownik do pompowni
podłączanie szafy sterującej

Sterownik SP62 i jego możliwości

Kontroler przepompowni
Zaawansowany sterownik do przpeompowni
 1. Start pompy 1
 2. Stop pompy 1
 3. Bargraf poziomu
 4. Start pompy 2
 5. Stop pompy 2
 6. Dobowy licznik pracy pompy 2
 7. Ikona pompy 2
 8. Licznik czasu pompy 2
 9. Licznik włączeń pompy 2
 10. Status pracy pompy 2
 11. Prąd pompy 2
 12. Stan zasilania 3x400V
 13. Moc sygnału GSM
 14. Poziom ścieków w zbiorniku
 15. Status zalogowania do internetu
 16. Stan pływaka max
 17. Status zalogowania do GSM
 18. Stan pływaka min
 19. Prąd pompy 1
 20. Licznik włączeń pompy 1
 21. Ikona pompy 1
 22. Licznik czasu pompy 1
 23. Licznik cyklu remontowego p1

Kolory ikon pomp oznaczają:

 • niebieski/czarny – pompa sprawna, nie pracuje
 • zielony – pompa pracuje w trybie automatycznym
 • żółty – pompa pracuje w trybie ręcznym
 • czerwony – pompa w stanie awarii
 • biały – pompa odstawiona

SP-62 jest sterownikiem zaprojektowanym specjalnie do obsługi przepompowni dwu pompowych.

Dzięki temu liczba elementów rozdzielnicy zasilająco-sterującej jest ograniczona do minimum.

Sterownik SP-62 zawiera wszystkie możliwe algorytmy sterowania przepompowni z dwiema pompami.

Jest on wyposażony w operatorski panel dotykowy, na którym zobrazowany jest aktualny stan przepompowni :

 1. Stan pływakowych sygnalizatorów poziomu.
 2. Aktualny poziom ścieków w postaci cyfrowej i analogowej (bargraf).
 3. Status logowania do sieci GSM (GPRS, INTERNET)
 4. Poziom sygnału sieci komórkowej CSQ w zakresie 0-31.
 5. Natężenie prądu pompy (I).
 6. Liczba załączeń pompy (CYKLE).
 7. Licznik czasu pracy pompy (CZAS PR).

 

Konfiguracji sterownika dokonuje się za pomocą 10 ekranów wyposażonych w klawiaturę numeryczną.

 

Tryby pracy sterownika SP-62

 1. Sterowanie ręczne przy użyciu przycisków na ekranie START, STOP, ikona pompy kolor żółty.
 2. Sterowanie automatyczne poprzez urządzenia kontroli poziomu (pływaki, sonda hydrostatyczna i inne), ikona pompy kolor zielony.
 3. Sterowanie pompami o rozruchu bezpośrednim.
 4. Sterowanie pompami o rozruchu pośrednim z przełączeniem gwiazda – trójkąt.
 5. Kontrola poziomu przy użyciu czterech pływaków.
 6. Kontrola poziomu przy użyciu pięciu pływaków (przepompownia wód opadowych).
 7. Kontrola poziomu przy pomocy sondy hydrostatycznej i dwóch pływaków.
 8. Sterowanie z blokadą jednoczesnej pracy pomp (ograniczenie mocy przepompowni).
 9. Sterowanie przy użyciu sondy hydrostatycznej i pływaków.
 10. Sterowanie z kontrolą czasu zalegania ścieków w przepompowniach o małym napływie.
 11. Sterowanie z ograniczeniem do 20 minut ciągłego czasu pracy pompy w celu uniknięcia jej przeciążenia.
 12. Sterowanie z cyklicznym jednoczesnym włączeniem obu pomp podczas pracy poniżej poziomu alarmowego w celu zwiększenia wydatku dla oczyszczenia rurociągu z osadów.

 

Sterownik SP-62 kontroluje:

 

 1. Obecność wszystkich faz L1, L2, L3, napisy w kolorze zielonym, awarie napisy w kolorze czerwonym.
 2. Wartości napięć międzyfazowych.
 3. Wartości przesunięć między fazami, KOL FAZ kolor zielony oznacza prawidłową kolejność faz, kolor czerwony oznacza złą kolejność faz.
 4. Obwód czujnika termicznego.
 5. Obwód czujnika wilgotnościowego.
 6. Obwód wyłącznika silnikowego.

 

 

Sterownik SP-62 jest wyposażony w modem GSM i może monitorować pracę przepompowni :

 

 1. Na stronie internetowej  wysyłając dane bezpośrednio na serwer www.
 2. W komputerze lokalnym wyposażonym w program typu SCADA z możliwością pełnego sterowania z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS.
 3. W telefonie komórkowym z wykorzystaniem aplikacji na smartfona z możliwością pełnego  sterowania.

 

 

Opis działania sterownika SP-62

 

 1. Automatyczne przemienne sterowanie pompami w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku.
 2. W przypadku awarii jednej pompy następuje automatyczne przełączenie sterowania na pompę sprawną.
 3. Po wykryciu rozwarcia obwodu (1,2) zabezpieczającego jedną z pomp, sterownik wyświetli     ikonę danej pompy w kolorze czerwonym. Aby przywrócić pompę do pracy należy usunąć przyczynę awarii oraz skasować alarm w sterowniku przyciskiem „START”.
 4. Załączanie styczników ze zwłoką czasową podczas pracy automatycznej lub ręcznej, umożliwia pracę sterownika w układzie rozruchu bezpośredniego oraz w układzie z przełączeniem gwiazda-trójkąt.
 5. Funkcje liczników czasów:
 • Zliczanie czasu pracy pompy P1.
 • Zliczanie czasu pracy pompy P2.
 • Zliczanie czasu pracy pompy P1 w cyklu remontowym 1000 godzin.
 • Zliczanie czasu pracy pompy P2 w cyklu remontowym 1000 godzin.
 • Sumowanie czasu pracy pompy P1 w czasie 24 godzin w celu określenia przeciążenia czasowego pompy.
 • Sumowanie czasu pracy pompy P2 w czasie 24 godzin w celu określenia przeciążenia czasowego pompy.
 • Zliczanie czasu pracy sterownika.
 1. Zliczanie liczby włączeń pompy P1.
 2. Zliczanie liczby włączeń pompy P2.
 3. Sygnalizacja alarmu:
 • Dźwiękowa trwająca 1 minutę.
 • Świetlna trwająca do czasu zaniku awarii.
 1. Włączanie lub wyłączanie sygnalizatora dźwiękowego odbywa się przy pomocy ekranu

      konfiguracji pompy 1, który uruchamia się przez naciśnięcie dolnej części ikony pompy 1,

pole aktywne zaznaczone jest białą ramką.

 1. Włączanie lub wyłączanie sygnalizatora optycznego odbywa się przy pomocy ekranu

      konfiguracji pompy 2, który uruchamia się przez naciśnięcie dolnej części ikony pompy 2,

pole aktywne zaznaczone jest białą ramką.

 1. Jeżeli w menu sterownika jest ustawiona funkcja napad, oraz szafka jest przystosowana do monitorowania tzw. włamania, to po otwarciu szafki lub włazu zostanie uruchomiona sygnalizacja optyczno-akustyczna tzw. włamanie. Wyłączanie sygnalizatora świetlno-dźwiękowego odbywa się poprzez naciśnięcie dolnej części ikony pompy 2 (jeżeli ekran jest w stanie uśpienia należy go wzbudzić). Ponowna aktywacja alarmu nastąpi po zamknięciu szafki/włazu (15sek.)

 

 1. Konfigurację pompy 2 uruchamia się przez naciśnięcie dolnej części ikony pompy 2, pole aktywne zaznaczone jest białą ramką.

Ustawienie poziomów sterujących uzyskuje się dzięki ekranowi uruchamianemu przez wciśniecie okolicy napisu H=(wartość poziomu)cm w prawym górnym rogu. Tok postępowania: skasować bieżącą wartość (<=), wprowadzić nową z klawiatury i zatwierdzić przyciskiem OK.

Uwaga: Wartość poziomu minimum musi być co najmniej większa o 10 cm od wartości zawieszenia sondy.

układ sterowania przepompowni
Mikrokontroler pompowni ścieków

Ekran ustawień konfiguracji pompy 1:

 

1.  Ustawienie aktualnie zmieniane    

      zaznaczone jest tłem żółtym.

 2.  Przycisk czerwony służy do kasowania

      ustawień numerycznych.

 3.  Przycisk zielony służy do zatwierdzenia

      ustawienia.

 4.  Przycisk „WY” służy do przejścia do

      ekranu głównego.

Ekran ustawień poziomów.

Przycisk „KON1” służy do zaawansowanych ustawień chronionych pinem.

Zmianę wartości poziomu należy poprzedzić skasowaniem wartości bieżącej czerwonym przyciskiem, a następnie wprowadzić nową wartość i zatwierdzić ją przyciskiem zielonym.

Uwaga:

Wartość poziomu minimum musi być co najmniej większa o 10 cm od wartości zawieszenia sondy.

Sterowanie awaryjne

W przypadku stwierdzenia awarii sterownika przełącznik umieszczony na drzwiach wewnętrznych szafki należy ustawić w pozycję „sterowanie awaryjne”.

W powyższym przypadku przepompownia jest sterowana w trybie awaryjnym, załączanie odbywa się po przekroczeniu poziomu „alarmowego”- podniesienie pływaka, natomiast wyłączenie pomp następuje po opuszczeniu tego pływaka.

W trybie awaryjnym załączane są obie pompy jednocześnie. W celu pracy tylko jednej wybranej pompy drugą należy odstawić tzn. wyłączyć wyłącznikiem silnikowym.

UWAGA: W trybie awaryjnym na obwód wilgotnościowo-temperaturowy 1-2, oraz pływak alarmowy jest podawane napięcie 230VAC.

Uszkodzony sterownik należy wymontować z szafki i wysłać do serwisu w celu usunięcia awarii.        

Po usunięciu usterki sterownika, i zamontowaniu go w szafce należy ustawić przełącznik umieszczony na drzwiach wewnętrznych rozdzielnicy w poz. „sterowanie normalne”.


Możliwe zdarzenia i ich eliminacja:

Wyłącznik silnikowy - Przyczyną zadziałania termicznego wyłącznika silnikowego zabezpieczającego silnik jest przeciążenie silnika spowodowane zapchaniem pompy, lub zablokowanie mechaniczne wirnika pompy. Przeciążenie silnika powoduje, iż silnik pobiera większy prąd niż nominalny ustawiony na wyłączniku silnikowym. Należy wyjąć pompę i wyczyścić wirnik (szmaty, sznurki itp.). Inną przyczyną przeciążenia może być tłoczenie cieczy o gęstości i lepkości większej niż dopuszczalna.

Po zadziałaniu wyłącznika silnikowego lub obu jednocześnie zostaje włączona sygnalizacja optyczno-akustyczna, oraz wyświetli się informacja na sterowniku. Jeżeli wirnik pompy jest czysty i nadal aktywowany jest wyłącznik silnikowy to należy sprawdzić uzwojenia silnika oraz sprawdzić ciągłość obwodu wilgotnościowo-temperaturowego 1-2.

Obwód wilgotnościowo-temperaturowy 1-2 -Przyczyną rozwarcia obwodu 1-2 może być dostanie się wody do komory silnika, lub jego przegrzanie. Jeżeli awaria nie ustąpi należy pompę oddać do remontu. Każde rozwarcie obwodu 1-2 pompy pierwszej lub drugiej powoduje włącznie sygnalizatora optyczno-akustycznego, oraz wyświetli się informacja na sterowniku.

Suchobieg - Jedną z przyczyn wystąpienia poziomu suchobiegu może być spompowanie cieczy poniżej poziomu minimum/poziom wyłączający pompy, lub zawieszenie się sygnalizatora poziomu. Należy sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku oraz stan sygnalizatorów (pływaków) czy któryś nie podwiesił się lub nie jest obrośnięty tłuszczami, które mogą uniemożliwić prawidłową pracę sygnalizatorów (należy je oczyścić).

Poziom alarmowy - Przyczynami osiągnięcia poziomu alarmowego może być przerwa w zasilaniu energii lub niedrożność układu tłocznego. Osiągnięcie poziomu alarmowego dołącza do pracy drugą pompę, i jednocześnie zostaje włączona sygnalizacja optyczno-akustyczna.

Pompa pracuje, ale nie pompuje - Jedną z przyczyn nie pompowania cieczy przy włączonych pompach, może być zapchanie rurociągu tłocznego lub zakręcenie zasuw odcinających na rurociągu tłocznym. W tym przypadku należy sprawdzić drożność rurociągu oraz stopień otwarcia zasuw.

Inną przyczyną może być zapowietrzenie pomp, w tym przypadku należy włączyć pompę unieść ją do góry a następnie opuścić (ciecz w zbiorniku powinna być powyżej poziomu suchobiegu).

UWAGA:

Wszelkie prace związane z instalowaniem i konserwacją rozdzielnicy muszą być wykonywane przez osobę z uprawnieniami wymaganymi prawem oraz innymi przepisami wewnętrznymi.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzane po wcześniejszym odłączeniu rozdzielnicy od sieci zasilającej i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych. Wszystkie czynności związane z pracami przy rozdzielnicy powinien przeprowadzić personel przeszkolony w zakresie BHP.Sugerowane wartości zabezpieczeń dla określonych mocy silników elektrycznych pomp.


    

Moc silnika pompy

[KW]

Zabezpieczenie

Przeciwporażeniowe dla 2 pomp

Wył. różnicowoprądowe

In/IΔn

[A/A]

Zakres nastaw termicznych wyłączników silnikowych dla 1 pompy

[A]

In

Zabezp.

w szafce przyłączeniowej dla 2 pomp

[A]


Rozruch


Uwagi

1,1

25/0,03

2,5 – 4

C16

bezpośr.


1,5

25/0,03

4,0 – 6,3

C16

bezpośr.


2,2

25/0,03

4,0 – 6,3

C16

bezpośr.


3,0

25/0,03

6,3 – 10

C20

bezpośr.


4,0

25/0,03

6,3 – 10

C25

bezpośr.

MSK1

4,0

25/0,03

10 – 16

C25

pośredni

MS5

5,5

40/0,03

10 – 16

C32

pośredni


7,5

40/0,03

10 – 16

C40

pośredni


9,5

63/0,03

16 - 20

C63

pośredni


11,5

63/0,03

20 - 25

C63

pośredni


12,5

63/0,03

24 - 32

C63

pośredni


15,0

80/0,03

24 - 32

C80

pośredni


18,5

100/0,03

32 - 40

C100

pośredni


22,0

100/0,03

40 - 52

C100

pośredniAwarie, usterki i możliwe rozwiązania problemów:


W przypadku stwierdzenia awarii sterownika należy ustawić przełącznik umieszczony na drzwiach wewnętrznych szafki w pozycję „sterowanie awaryjne”.

W powyższym przypadku przepompownia jest sterowana w trybie awaryjnym, załączanie odbywa się po przekroczeniu poziomu „alarmowego”, natomiast wyłączenie następuje po opuszczeniu pływaka” alarmowego”. W trybie awaryjnym załączają się obie pompy jednocześnie. W celu pracy tylko jednej wybranej pompy drugą należy odstawić tzn. wyłączyć wyłącznikiem silnikowym.. W trybie awaryjnym na obwód wilgotnościowo-temperaturowy 1-2, oraz pływak alarmowy jest podawane napięcie 230VAC.


Sterowanie przepompownią ściekową

Poziomy załączania pomp

Typowe sterowanie przepompownią ścieków realizuje się poprzez 4 poziomy:

 • poziom Alarm - przekroczony stan przepompowni, włącza się pompa II, sygnalizacja akustyczno-optyczna i w przypadku monitoringu zostaje wysłany sygnał do użytkownika,
 • poziom Max - poziom włączania się pompy I przy normalnej pracy przepompowni,
 • poziom Min - poziom wyłączania się pomp, równoznaczne z opróżnieniem przepompowni ze ścieków,
 • poziom Suchobieg - zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika - osiągany przy sterowaniu ręcznym.
Przełączniki pływakowe poziomu

Typowe sterowanie przepompownią deszczową realizuje się poprzez 5 poziomów:

 • poziom Alarm - przekroczony stan przepompowni, włącza się sygnalizacja akustyczno-optyczna i w przypadku monitoringu zostaje wysłany sygnał do użytkownika,
 • poziom Pompa II - poziom włączania się pompy II przy normalnej pracy przepompowni i zwiększającym się napływie,
 • poziom Pompa I - poziom włączania się pompy I przy normalnej pracy przepompowni,
 • poziom Min - poziom wyłączania się pomp, równoznaczne z opróżnieniem przepompowni ze ścieków,
 • poziom Suchobieg - zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika - osiągany przy sterowaniu ręcznym.
Poziom wyłączania pomp

Typowe sterowanie przepompownią przydomową realizuje się poprzez 3 poziomy:
(W przypadku stosowania rozdzielnic)

 • poziom Alarm - przekroczony stan przepompowni, włącza się sygnalizacja akustyczno-optyczna i w przypadku monitoringu zostaje wysłany sygnał do użytkownika,
 • poziom Max - poziom włączania się pompy I przy normalnej pracy przepompowni,
 • poziom Min - poziom wyłączania się pomp, równoznaczne z opróżnieniem przepompowni ze ścieków.

 

Monitoring przepompowni ścieków

Monitoring SMS

Dla obiektów, dla których nie jest możliwy bezpośredni dozór, oferujemy rozdzielnice w wersji z wbudowanym systemem bezprzewodowego monitoringu MRT-GSM lub MRM-GPRS, wykorzystującego sieć komórkową.

Monitoring przepompowni MRT-GSM jednokierunkowy

Przepompownie android

Najprostsze sterowanie przepompownią. Komunikaty alarmowe oraz ich odwołania wysyłane są jako SMS-y na wskazany telefon komórkowy.

System nawiązuje łączność z obsługą, co 24h (test łączności- raport o czasie pracy pomp). W przypadku braku komunikatu należy sprawdzić działanie sterownika.

Układ posiada możliwość automatycznego przełączania funkcji sterownika mikroprocesorowego na zasilanie akumulatorowe
w przypadku awarii sieci energetycznej (zostaje wysłany komunikat SMS „Awaria zasilania” i sterownik przechodzi w stan tzw. „uśpienia”).

Istnieje możliwość blokowania i odblokowywania funkcji sterownika (pracy przepompowni) z telefonu komórkowego z systemem android (smartfon) dedykowanym programem Metalchem-Warszawa S.A.

Monitoring przepompowni jest nowoczesnym narzędziem do kontroli i nadzoru nad przepompowniami. Oprócz obserwacji bieżącej pracy obiektu pozwala na zapobieganie poważniejszym awariom i przestojom.  Na podstawie historii pracy i zmian parametrów poszczególnych elementów przepompowni możliwe jest określenie np. uszkodzenia lub zatkania pomp, awarie pływaków lub sterowania, niekontrolowane zrzuty ścieków czy włamania i dewastacje obiektu.  Sygnały docierające do operatora pozwalają mu na koncentrowanie sił i środków na obiektach wymagających natychmiastowej obsługi zamiast odwiedzaniu wszystkich obiektów po kolei w celu ich przeglądu. Pozwala to zaoszczędzić sporo środków i czasu przy jednoczesnej wcześniejszej reakcji na awarię. 
Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy w czasie gwałtownej ulewy część obiektów ulega awarii lub poziomy w przepompowniach są przekroczone i grożą wylaniem ścieków ze zbiornika. Operator nadzorujący jednocześnie kilka obiektów, musiałby jeździć od jednego obiektu do drugiego
i sprawdzać co się dzieje z przepompowniami (czasami obiekty te są oddalone od siebie o wiele kilometrów). Jeżeli np. zawiesi się pływak poziomu włączenia pomp, lub pompy zatkają się i przestaną pracować, może dojść do wzrostu poziomu ścieków i zalania terenu lub posesji.  Kary za skażenie środowiska mogą być bardzo dotkliwe, również usuwanie ścieków z terenu nie należy do łatwych i przyjemnych. W przypadku monitoringu, operator otrzymałby sygnał przekroczenia stanu alarmowego w zbiorniku i niewłaściwej pracy pomp. Wiedziałby, że musi natychmiast zareagować i zadziałać w tej konkretnej przepompowni. Oczywiście lepiej jest przeciwdziałać i zapobiegać niż potem naprawiać i usuwać skutki awarii.

W naszej ofercie rozróżniamy dwa typy monitoringu: jednokierunkowy MRT-GSM oparty o komunikację poprzez sms i dwukierunkowy MRM-GRPS oparty o transmisję danych GPRS.  Więcej o możliwościach dostarczanego przez naszą firmę monitoringu przeczytają Państwo poniżej w opisach poszczególnych typów.

Monitoring przepompowni ścieków
Przepompownie apka sterująca

Monitoring przepompowni MRM-GPRS dwukierunkowy

Zarządzanie pompowniami

Zaawansowane sterownie przepompownią, które wykorzystuje technologię przesyłu danych GPRS. Przepompownia komunikuje się ze stacją dyspozytorską za pomocą modemu GPRS z wykorzystaniem sieci komórkowej.

Program wizualizacji graficznej monitorowanych obiektów umożliwia:

- obserwację aktualnego stanu obiektów,

- wykonanie dla każdego obiektu analizy czasu pracy pomp, zaistniałych awarii, (pomp, zasilania, komunikacji), aktualnego poziomu ścieków, stanu komunikacji, wykrycie włamania (otwarcie drzwi rozdzielnicy).

Użytkownik ma także możliwość podglądu pracy przepompowni poprzez internet - przeglądarka internetowa.

Wizualizacja przepompowni
Sterownik GSM do przepompowni
Historia pracy przepompowni online

Uważna analiza historii i poszczególnych wykresów umożliwia przewidywanie najczęściej występujących awarii takich jak zawieszenie się pływaka, awaria sondy hydrostatycznej, zatkanie rurociągu tłocznego lub pompy. Znane są również przypadki, kiedy nasz monitoring pomógł wykryć nielegalne zrzuty ścieków do przepompowni lub studzienek kanalizacyjnych.

Poprzez zobrazowanie czasów pracy przepompowni i dokonanie odpowiednich obliczeń, można łatwo wskazać "wąskie gardła" w sieci, które trzeba poprawić, aby Państwa sieć działała bez zarzutu i jej konserwacja mogła przebiegać w sposób przemyślany i możliwie jak najniższym kosztem.

 

UWAGA!

Nawet najlepsze sterowanie przepompownią nie zastąpi okresowej obsługi przepompowni, jej przeglądu, czyszczenia zbiornika, czy kontroli stanu pomp, ale dobre sterowanie przepompownią jest jednak nieocenione przy diagnostyce i planowaniu zabiegów konserwacyjnych.
Dlatego najważniejsza dla nas jest prawidłowa analiza Państwa potrzeb i dobór odpowiedniego algorytmu sterowania.

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: