Sterowanie napędami zasuw

SYSTEMY MASP I MASZ

 1. pl
 2. en
Metalchem-Warszawa S.A. Producent pomp i przepompowni do ścieków

Systemy MASP i MASZ

Innowacje & ułatwienia

Działanie systemu płuczącego

Jako wiodący producent zatapialnych pomp i przepompowni ściekowych w Polsce staramy się wciąż rozwijać i dostarczać Państwu rozwiązania ułatwiające codzienną eksploatację Państwa obiektów. Oprócz standardowych produktów takich jak pompy do ścieków oraz przepompownie ścieków i wód opadowych dostarczamy również elementy przepompowni montowane opcjonalnie. Do innowacyjnych produktów zaliczamy opracowane przez nas systemy MASP i MASZ. Pierwszy służy do automatycznego płukania przepompowni podczas pracy przepompowni a drugi do zdalnej kontroli zasuw w sytuacjach, gdzie nie ma zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi urządzeniami jak np. na oczyszczalniach ścieków.  Obydwa systemy zostały opracowane i wciąż ewoluują w odpowiedzi na zgłaszane przez użytkowników zapotrzebowania. Jeżeli Państwa obiekty wymagają nietypowego podejścia i rozwiązań, których nie znaleźli Państwo dotychczas na rynku, zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi pomysłami, być może już wkrótce będziemy mogli wspólnie zrealizować taki projekt.

MASP
Automatyczny System
Płuczący

MASZ
Mobilna Aplikacja
Sterująca Zasuwami

Płukanie przepompowni z systemem MASP

samooczyszczanie sie przepompowni ścieków

MASP - czym jest i do czego służy?

SYSTEM MASP to opracowany METALCHEM-WARSZAWA S.A. Automatyczny System Płuczący do przepompowni. Wzrusza osady z dna, rozbija gromadzący się na powierzchni "kożuch" i ułatwia samooczyszczanie się przepompowni. System ten stanowi doskonałą alternatywę dla hydrodynamicznych obiegów płuczących montowanych bezpośrednio przy pompach.

Przeznaczenie

SYSTEM MASP - przeznaczony jest do przepompowni ścieków gdzie występuje zjawisko zalegania osadów, piasku lub osiadania tłuszczów na elementach przepompowni. Wymuszony ruch medium w zbiorniku przepompowni powoduje wzruszanie zalegających osadów i ich łatwiejsze wypompowywanie. Dzięki temu, znacznie rzadziej wymagają one mechanicznego czyszczenia oraz ingerencji konserwatora. Ma to znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.

Zalety MASP

 • Wzruszanie osadów i zalegającego w zbiorniku piasku,
 • Zapobieganie osadzaniu się tłuszczu na elementach przepompowni,
 • Układ niezależny od producenta i rodzaju pomp,
 • Precyzyjnie regulowana częstotliwość włączeń i czas płukania,
 • Potwierdzenie działania lampką kontrolną w rozdzielnicy,
 • Swobodny przepływ medium przez układ - brak części, na których mogą się zaczepiać i oplątywać włókniste zawartości ścieków (np. kul, klap, śrub, etc.),
 • Napęd zaworu niewrażliwy na zalania czy podtopienia,
 • Możliwość ustawienia głębokości i kierunku wylotu rury płuczącej.

 

Działanie

 • Prawidłowo zainstalowany SYSTEM MASP uruchamia się wraz z jedna z pomp w przepompowni.
 • Część tłoczonego przez pompy medium poprzez odejście w króćcu, elektrozawór i rurę płuczącą Dn50 (lub większą) wraca do przepompowni powodując ruch wirowy medium w zbiorniku. Odpowiednio dobrana średnica MASP wymusza cyrkulację całej objętości medium zapobiegając osadzaniu się piasku, kożucha i tłuszczów w zbiorniku.
 • Podczas oczekiwania pomp na włączenie elektrozawór pozostaje otwarty, dlatego ważne jest aby był umieszczony przed zaworem kulowym i nie powodował opróżniania rurociągu tłocznego do przepompowni.
 • Czas zamknięcia zaworu wynosi ok 17s i należy go uwzględnić przy ustawianiu oczekiwanego czasu płukania.
 • Po ustalonym czasie płukania nastąpi zamknięcie elektrozaworu i całe wzburzone medium zostanie skierowane przez pompy do rurociągu tłocznego.
 • Po wyłączeniu pompy i zatrzymaniu przepływu, elektrozawór zostanie otwarty i układ będzie oczekiwał na kolejny cykl.

 

 

 

Instalacja

 • Trójnik z odejściem elektrozaworu i rurze wylotowej należy wstawić poniżej zaworu kulowego na pionie tłocznym.
 • Długość i kierunek wylotu rury płuczącej należy dobrać indywidualnie do wielkości przepompowni.
 • Podłączyć sterowanie zaworem (RZS MASP) do toru jednej z pomp w szafie sterującej pracą przepompowni, a następnie ustawić w sterowaniu MASP częstotliwość włączeń (każdorazowo lub co n-ty cykl włączenia pompy).
 • Standardowy przewód elektrozaworu ma długość 10mb, na życzenie klienta może zostać wydłużony.
 • Podłączenie zasilania musi być wykonane przez osoby wykwalifikowane z zachowaniem należytej staranności tak, aby nie uszkodzić urządzenia ani przewodu zasilającego.

 

Dostępne konfiguracje

W chwili obecnej system MASP jest dostępny z przelotem swobodnym od Dn50 do Dn100. Koszt systemu obejmuje: Układ sterowania (RZS MASP), elektrozawór wraz z kablem zasilającym i kablem sygnałowym (po 10m), trójnikiem montowanym na pionie z odejściem do elektrozaworu oraz 2m rurą płuczącą.

Systemy o innej długości, sposobie zabudowy czy większej średnicy np. Dn150 są wyceniane indywidualnie.

 

ZAPRASZAMY DO PRZETESTOWANIA NASZEGO URZĄDZENIA

Automatyczny obieg płuczący

Zdalne sterowanie zasuwami systemem MASZ

Sterowanie napędem do zasuw

SYSTEM MASZ to Mobilna Aplikacja Sterująca Zasuwami w oparciu o technologię przesyłania danych GSM. Zestaw składa się z aplikacji na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz układu zasilająco-sterującego. System może być dostarczany jako kompletny produkt wraz z zasuwami (klinowymi, nożowymi lub zastawkami) i odpowiednimi do nich napędami lub być adaptowany do zaistniałych warunków (zasuw lub zasuw z napędem).

Android Sterownik napęd zasuwa

APLIKACJA --> STEROWANIE --> NAPĘD --> ZASUWA

 

Przeznaczenie

SYSTEM MASZ przeznaczony jest do sterowania zasuwami w miejscach oddalonych od operatora, gdzie jest dostępne zasilanie i sygnał GSM, lecz niemożliwe lub nieopłacalne jest położenie kabli do sygnałów sterujących np.:

 • Napływ ścieków do przepompowni rozrzuconych w terenie,
 • Zbiorniki retencyjne, zbiorniki wody deszczowej lub zbiorniki wód procesowych*,
 • Zasuwy i zastawki na kanałach, rurociągach i kolektorach

*Częstotliwość regulacji zależna od parametrów napędu

Zalety systemu

 • Zdalne otwieranie i zamykanie,
 • Możliwość ustawiania stanów pośrednich w aplikacji np. 20%, 47%, etc.,
 • Niskie koszty eksploatacji - komunikacja SMS-em pomiędzy dowolnymi kartami SIM,
 • Komunikacja dwukierunkowa (informacje zwrotne o stanie zasuwy - potwierdzenie stopnia otwarcia zasuwy, rodzaj awarii),
 • Możliwość dowolnej konfiguracji zestawu: różne zasuwy, różne napędy, etc.

 

Opis działania

 1. Wybór zasuwy z bazy (lista rozwijana),
 2. Sprawdzenie stanu zasuwy (odpytanie sterownika) odnośnie procentowej wartości otwarcia zasuwy lub przesłanie komunikatu o błędzie (awarii): zasilania, przeciążeniu silnika, etc.,
 3. Ustawienie wartości zamknięcia/otwarcia w aplikacji poprzez suwak,
 4. Zatwierdzenie i wysłanie polecenia do sterownika,
 5. Ustawienie zadanej wartości otwarcia bądź zamknięcia zasuwy przez sterownik,
 6. Informacja zwrotna potwierdzająca wykonanie zadania.

 

Charakterystyka ogólna

 • Zdalne otwieranie i zamykanie,
 • Możliwość ustawienia stanów pośrednich zasuwy przy pomocy umieszczonego w aplikacji suwaka np. 20%, 47%, etc.,
 • Automatyczny pomiar czasu otwarcia/zamknięcia zasuwy,
 • Sprawdzanie poprzedniego stanu zasuwy - dwukierunkowa komunikacja sms-owa,
 • Komunikaty systemu: procent zamknięcia, awaria zasilania, awaria wyłącznika silnikowego, awaria termika w silniku,
 • W standardzie sterowanie napędami 400V lub 230V, opcjonalnie sterowanie napędami 24V,
 • Współpraca z napędami różnych producentów,
 • Możliwość obsługi nawet do 100 zasuw z jednego modemu z kartą SIM,
 • Lista - tworzenie własnej bazy zasuw z opisami i adresami sterowników,
 • Alfabetyczne ustawianie wpisów w bazie zasuw,
 • Dopuszczalna liczba cykli regulacji na godzinę jest uzależniona od parametrów napędów (inne napędy służą do ciągłej i szybkiej regulacji i dozowania a inne do pracy sporadycznej),
 • Standardowy kabel pomiędzy szafką  sterującą a napędem wynosi 10m, inne długości realizujemy na życzenie klienta.

 

Możliwe konfiguracje

 • Aplikacja + RZS
 • Aplikacja + RZS + Napęd
 • Aplikacja + RZS + Napęd + Zasuwa
 • Aplikacja + RZS + Napęd + Zasuwa + Smartfon

 

Aplikacja - obsługuje urządzenia z systemem Android od wersji 2.3 w górę.

RZS - Rozdzielnica zasilająco-sterująca z modemem GSM, do każdej zasuwy przypisany jest oddzielny sterownik, jeden modem GSM (1 SIM) może obsłużyć do 100 sterowników zasuw.

Napęd - system działa niezależnie od producenta napędów (Auma, Centork, etc.)

Zasuwa - najczęściej stosowane są zasuwy nożowe i klinowe, ale system może być dostosowany również do zaworów kulowych w tym ćwierć obrotowych (decyduje czas zamknięcia/otwarcia).

Smartfon - urządzenie z systemem Android umożliwiający obsługę aplikacji.

Zatykanie pomp

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Przepompownie ścieków i wód deszczowych


Polski producent pomp
i przepompowni
do ścieków i wód deszczowych
 

KONTAKT:

ul. Studzienna 7a, 01-259 Warszawa,
woj. mazowieckie, Polska


tel. +48 22 837 12 70 lub +48 22 836 07 61
metalchem@metalchemsa.pl  www.metalchemsa.pl

NIP 527-020-40-40
BDO 000029119

 

Znajdź nas na:


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne


Pompy:

 • zatapialne

 • do ścieków

 • do deszczówki

 • do kanalizacji

 • do wody brudnej

 • osadu czynnego

 • dla oczyszczalni

 • procesowe

 • recyrkulacyjne

 • do gnojowicy

 • na piaskowniki

 • do odcieków

 • do pieczarkarni

 • odwadniające

 • do osuszania

 • wirnikowe

 • ze swobodnym przelotem

 • Vortex

 • kanałowe

 • do oleju transformatorowego

 • do chłodzenie transformatorów

 • obiegowe

 • cyrkulacyjne
   

Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym
   

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów

Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP
   

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe
   

Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień
   

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

 

 

 


Przepompownie:

 • przydomowe

 • sieciowe

 • główne

 • ściekowe

 • wód opadowych

 • wód procesowych

 • odciekowe

 • odwadniające

 • kompletne

 • tymczasowe

 • wolnostojące

 • przejezdne

 • betonowe

 • plastikowe

 • polimerobetonowe

 • PEHD - polietylenowe

 • zraszające do odcieków

 • z obiegiem płuczącym

Modernizacje:

 • wymiany kompletne

 • zamiany wyposażenia

 • przebudowy i adaptacje

 • zmiany parametrów


Elementy pompowni:

 • pokrywy ze stali nierdzewnej

 • pomosty obsługowe

 • drabiny

 • kolektory tłoczne

 • rurociągi - stal nierdzewna, PE

 • kraty koszowe

 • poręcze

 • barierki ochronne

 • kominki wentylacyjne

 • adaptery zaczepów pomp

 • konstrukcje wsporcze

 • włazy żeliwne i kanałowe

 • filtry antyodorowe

 • obieg płuczący - MASP

Strumienice:

 • napowietrzające ścieki

 • natleniające

 • do ścieków

 • do rowów cyrkulacyjnych

 • uzupełniające natlenianie

 • magistralne

 • radialne

 • jedno i wielostrumieniowe


Układy sterowania:

 • przekaźnikowo-stycznikowe

 • ze sterownikiem

 • z monitoringiem

 • na pływakach

 • z sondą hydrostatyczną

 • z sondą radarową

 • z kontrolą przez SMS

 • z kontrolą przez internet

 • z kontrolą przez GPRS

 • zintegrowane z zew. systemami

 • z rozruchem bezpośrednim

 • z rozruchem pośrednim

  gwiazda - trójkąt

 • z rozruchem SOFT - START

 • na falowniku

 • zdalna kontrola zasuw - MASZ

 • wg indywidualnych zamówień

Mieszadła:

 • do ścieków

 • śmigłowe

 • eżekcyjne

 • uśredniające

 • układy mieszające w zbiornikach

Projektujemy   Produkujemy   Instalujemy: