Mieszadła do ścieków

Mieszadła śmigłowe i eżekcyjne

Metalchem-Warszawa S.A. korzystając ze swojego ogromnego doświadczenia w produkcji pomp zatapialnych i konstrukcji dla branży ściekowej, wynikającego z wielu lat współpracy z różnymi wodociągami, jednostkami komunalnymi i zakładami utylizacji odpadów opracował własne konstrukcje mieszadeł do ścieków. W swojej ofercie posiadamy mieszadła śmigłowe mocowane na masztach i konstrukcjach wsporczych oraz mieszadła eżekcyjne, które zazwyczaj są stawiane na dnie zbiorników jako samodzielne urządzenia. Wszystkie nasze mieszadła, zostały już wielokrotnie sprawdzone w działaniu i charakteryzują się szeregiem zalet, które zostaną opisane przy poszczególnych rozwiązaniach. Mamy nadzieję, że przekonamy Państwa do wypróbowania i zastosowania ich na swoich obiektach, a później podzielenia się z nami opinią o nich.

Przeznaczenie naszych mieszadeł

Mieszadła zatapialne wywołują strumieniowe mieszanie medium w zbiorniku i są stosowane głównie w oczyszczalniach ścieków. Przewidziane są do wprawiania w ruch cieczy, ujednorodniania jej składu, zapobiegania sedymentacji, wywołania określonego kierunku przepływu oraz cyrkulacji cieczy w zbiornikach, rowach i kanałach. Wykorzystuje się je często także w komorach napowietrzania ścieków jako wspomaganie dla intensyfikacji absorpcji tlenu.

Mieszadła śmigłowe MM

Charakterystyka ogólna mieszadeł śmigłowych do ścieków

 • 3-łopatkowe śmigła mieszadeł do ścieków produkcji Metalchem-Warszawa cechują cię wysoką sprawnością hydrauliczną i posiadają zdolność samooczyszczania.
 • Wszystkie mieszadła mogą być wyposażone dodatkowo w pierścień osłonowy wzmacniający hydrauliczny efekt mieszania.
 • Silnik do napędu bezpośredniego o liczbie biegunów od 4 do 8, do pracy ciągłej S1 i uzwojeniach klasy F, posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana oraz wyłącznik wilgotnościowy. Wyklucza to możliwość uszkodzenia silnika w przypadku przeciążenia lub dostania się wilgoci do jego wnętrza.
 • Silnik uszczelniony jest podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej.
 • Mieszadła zatapialne do ścieków przewidziane są do pracy w cieczach o temperaturze maksymalnej 40°C, przy zanurzeniu do głębokości 10m.
 • Mieszadło standardowo wyposażone jest w kabel w osłonie neoprenowej o długości 10m.

Kod oznaczenia typu mieszadła śmigłowego

MM156P
1 234
 1. Mieszadło śmigłowe do ścieków produkcji Metalchem-Warszawa S.A.,
 2. Moc silnika w kW (z uwzględnieniem jednego miejsca po przecinku),
 3. Liczba biegunów (wskazuje na prędkość obrotową mieszadła),
 4. Pierścień (brak oznaczenia „P” oznacza brak pierścienia).

Przykład oznaczenia: MM-226P

Mieszadło śmigłowe do ścieków o mocy 2,2kW z silnikiem 6 biegunowym i pierścieniem osłonowym.

Typowa zabudowa mieszadła polega na instalacji pionowego masztu i przymocowanego do mieszadła suwaka, który porusza się po maszcie. Istnieje wtedy możliwość regulacji wysokości pracy mieszadła do ścieków oraz przy pomocy masztu nastawienie kierunku działania mieszadła śmigłowego w ściekach. Poniżej prezentujemy typowe wersje instalacyjne. W swojej ofercie mamy również wiele rozwiązań nietypowych, jak również często klienci stosują mieszadła śmigłowe naszej produkcji jako zamienniki drogich mieszadeł zagranicznych producentów.

Typoszereg mieszadeł do ścieków produkcji Metalchem-Warszawa S.A.

Lp.MieszadłoMoc
[kW]
n
[obr/min]
I
[A]
F
[N]
1MM-1161,19452,9190
2MM-116P1,19452,9230
3MM-1181,17053,4190
4MM-118P1,17053,4250
5MM-1561,59453,9330
6MM-156P1,59453,9400
7MM-2262,29305,9390
8MM-226P2,29305,9470
9MM-3043,014156,6450
10MM-304P3,014156,6510
11MM-4044,014159,2630
12MM-404P4,014159,2770


Zestawy instalacyjne:

W celu dostosowania się do różnych potrzeb klientów oferujemy różne wersje instalacyjne zabudowy mieszadeł w zbiornikach: • MZN – mieszadło zawieszane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych, mocowane wahliwie do pionowej ściany umożliwia nastawę kierunku strumienia:
  – w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  – w płaszczyźnie pionowej: +/- 30°
   
 • MZND – mieszadło zawieszane nastawne podparte na dnie, stosowane w zbiornikach krytych lub otwartych z pomostami, mocowane wahliwie do pionowej ściany luku montażowego lub pomostu oraz do dna zbiornika, umożliwia nastawę kierunku strumienia:
  – w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  – w płaszczyźnie pionowej: +/- 30

 • MPN-H – mieszadło przytwierdzane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych, mocowane sztywno do poziomej ściany korony zbiornika, umożliwia nastawę kierunku strumienia:
  – w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  – w płaszczyźnie pionowej: +/- 30
   
 • MPN-V – mieszadło przytwierdzane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych lub otwartych  z pomostami, mocowane sztywno do pionowej ściany luku montażowego lub pomostu, umożliwia nastawę ukierunku strumienia:
  – w płaszczyźnie poziomej: +/- 70°
  – w płaszczyźnie pionowej: +/- 30


Wymiary mieszadła

Wymiary mieszadła MM
Mieszadło śmigłowe MM


Mieszadła Eżekcyjne do ścieków MME

W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na mieszadła o silnie skoncentrowanym strumieniu i wysokiej efektywności mieszania oferujemy Państwu szereg rozwiązań mieszadeł eżekcyjnych na bazie produkowanych przez nas pomp zatapialnych. Ich prosta konstrukcja umożliwia szybką instalację w zbiorniku oraz ukierunkowanie dyszy wylotowych w kilku różnych, ściśle określonych kierunkach. Brak ruchomych i skomplikowanych elementów poza pompą zatapialną powoduje, że w przypadku awarii mamy łatwo dostępny serwis i możemy wyeliminować długie przestoje.

Mieszadła mogą być stosowane do wszystkich rodzajów medium takich jak: ścieki, wody burzowe/deszczowe, woda z rzeki czy jeziora, gnojowica, odcieki, popłuczyny, etc.. Duży przelot swobodny przez pompy, rzędu 80mm, zapewnia bezproblemową pracę nawet w przypadku zawartości niewielkich ciał stałych w mieszanym medium.

W przypadku bardziej agresywnego medium lub zawartości cząstek ścierających jak np. piasek prosimy o kontakt i ustalenie odpowiedniego zabezpieczenia mieszadeł np. poprzez odpowiednie pokrycia elementów pompy.

W chwili obecnej, wszystkie oferowane przez nas mieszadła eżekcyjne dobierane są indywidualnie do potrzeb użytkowników, dlatego w przypadku zapotrzebowania prosimy o kontakt z naszym działem Technicznym i dobór odpowiedniej konstrukcji do Państwa zbiorników.

Mieszadła eżekcyjne
Mieszadła eżekcyjne w drodze do klienta