Monitoring przepompowni

Dla obiektów, dla których nie jest możliwy bezpośredni dozór, oferujemy rozdzielnice w wersji z wbudowanym systemem bezprzewodowego monitoringu MRT-GSM lub MRM-GPRS, wykorzystującego sieć komórkową.

Monitoring przepompowni jest nowoczesnym narzędziem do kontroli i nadzoru nad przepompowniami. Oprócz obserwacji bieżącej pracy obiektu pozwala na zapobieganie poważniejszym awariom i przestojom. Na podstawie historii pracy i zmian parametrów poszczególnych elementów przepompowni możliwe jest określenie np. uszkodzenia lub zatkania pomp, awarie pływaków lub sterowania, niekontrolowane zrzuty ścieków czy włamania i dewastacje obiektu. Sygnały docierające do operatora pozwalają mu na koncentrowanie sił i  środków na obiektach wymagających natychmiastowej obsługi zamiast odwiedzaniu wszystkich obiektów po kolei w celu ich przeglądu. Pozwala to zaoszczędzić sporo środków i czasu przy jednoczesnej wcześniejszej reakcji na awarię. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy w czasie gwałtownej ulewy część obiektów ulega awarii lub poziomy w przepompowniach są przekroczone i grożą wylaniem ścieków ze zbiornika. Operator nadzorujący jednocześnie kilka obiektów, musiałby jeździć od jednego obiektu do drugiego i sprawdzać co się dzieje z przepompowniami (czasami obiekty te są oddalone od siebie o wiele kilometrów). Jeżeli np. zawiesi się pływak poziomu włączenia pomp, lub pompy zatkają się i przestaną pracować, może dojść do wzrostu poziomu ścieków i zalania terenu lub posesji. Kary za skażenie środowiska mogą być bardzo dotkliwe, również usuwanie ścieków z terenu nie należy do łatwych i przyjemnych. W przypadku monitoringu, operator otrzymałby sygnał przekroczenia stanu alarmowego w zbiorniku i niewłaściwej pracy pomp. Wiedziałby, że musi natychmiast zareagować i zadziałać w tej konkretnej przepompowni. Oczywiście lepiej jest przeciwdziałać i zapobiegać niż potem naprawiać i usuwać skutki awarii.

W naszej ofercie rozróżniamy dwa typy monitoringu: jednokierunkowy MRT-GSM oparty o komunikację poprzez sms i dwukierunkowy MRM-GRPS oparty o transmisję danych GPRS. Więcej o możliwościach dostarczanego przez naszą firmę monitoringu przeczytają Państwo poniżej w opisach poszczególnych typów.

 

Monitoring przepompowni MRT-GSM jednokierunkowyNajprostsze sterowanie przepompownią. Komunikaty alarmowe oraz ich odwołania wysyłane są jako SMS-y na wskazany telefon komórkowy.

W normalnym trybie pracy (braku awarii) System nawiązuje łączność z obsługą, co 24h (test łączności- raport o czasie pracy pomp). W przypadku braku komunikatu należy sprawdzić działanie sterownika. W przypadku stanów alarmowych następuje natychmiastowe powiadomienie obsługi poprzez SMS.

Układ posiada możliwość automatycznego przełączania funkcji sterownika mikroprocesorowego na zasilanie akumulatorowe w przypadku awarii sieci energetycznej (zostaje wysłany komunikat SMS „Awaria zasilania” i sterownik przechodzi w stan tzw. „uśpienia”).

Istnieje możliwość blokowania i odblokowywania funkcji sterownika (pracy przepompowni) z telefonu komórkowego z systemem android (smartfon) dedykowanym programem Metalchem-Warszawa S.A.
Monitoring przepompowni MRM-GPRS dwukierunkowy

 

Zaawansowane sterownie przepompownią, które wykorzystuje technologię przesyłu danych GPRS. Przepompownia komunikuje się ze stacją dyspozytorską za pomocą modemu GPRS z wykorzystaniem sieci komórkowej.

Program wizualizacji graficznej monitorowanych obiektów umożliwia:

  • obserwację aktualnego stanu obiektów,
  • wykonanie dla każdego obiektu analizy czasu pracy pomp, zaistniałych awarii, (pomp, zasilania, komunikacji), aktualnego poziomu ścieków, stanu komunikacji, wykrycie włamania (otwarcie drzwi rozdzielnicy).
  • Użytkownik ma także możliwość podglądu pracy przepompowni poprzez internet – przeglądarka internetowa.

Uważna analiza historii i poszczególnych wykresów umożliwia przewidywanie najczęściej występujących awarii takich jak zawieszenie się pływaka, awaria sondy hydrostatycznej, zatkanie rurociągu tłocznego lub pompy. Znane są również przypadki, kiedy nasz monitoring pomógł wykryć nielegalne zrzuty ścieków do przepompowni lub studzienek kanalizacyjnych.

Poprzez zobrazowanie czasów pracy przepompowni i dokonanie odpowiednich obliczeń, można łatwo wskazać „wąskie gardła” w sieci, które trzeba poprawić, aby Państwa sieć działała bez zarzutu i jej konserwacja mogła przebiegać w sposób przemyślany i możliwie jak najniższym kosztem.

Kontakt: Krzysztof Moczarski kmoczarski@metalchemsa.pl tel. +48 500 114 195