Sieciowe przepompownie ścieków

Przeznaczenie sieciowych przepompowni ściekowych

METALCHEM-WARSZAWA S.A. oferuje nowoczesne kompletne zbiornikowe przepompownie ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji i składowania odpadów. W zależności od zastosowania i oczekiwanej wydajności stosujemy przepompownie jedno, dwu, trzy i wielopompowe. Możemy je również podzielić na przepompownie ścieków komunalnych (o przewidywalnym i regularnym napływie), deszczowe (duży i nieregularny napływ) oraz procesowe (sterowane według specjalnych wytycznych klienta lub z układami dozującymi.

Kompletne przepompownie ścieków oferowane przez Metalchem-Warszawa S.A:

Przepompownia ścieków
Kompletna przepompownia ścieków w zbiorniku z PMB

 

 • Zbiornik wykonany z: KBZ (kręgi żelbetowe), PMB (polimerobeton), PEHD (polietylen wysokiej gęstości) i TWS (żywice syntetyczne zbrojone włóknem szklanym),
 • Pompy zatapialne – o zakresie od 1,1kW do 22kW produkcji METALCHEM-WARSZAWA S.A. lub do 50kW innych producentów,
 • Rozdzielnica zasilająco-sterująca – produkcji METALCHEM-WARSZAWA S.A.,
 • Zespół sygnalizacji poziomu medium – zestaw pływakowy lub sonda hydrostatyczna (zabezpieczona dwoma pływakami Suchobieg i Alarm),
 • Armatura odcinająco-zwrotna – zawory (kulowe, rzadziej klapowe) i zasuwy (klinowe ogumowane lub nożowe),
 • Rurociągi tłoczne wew. zbiornika – w zależności od wielkości
  i wydajności pomp: Dn50, Dn65, Dn80, Dn100, Dn125, Dn150, Dn200, Dn250 czy Dn300 wykonane ze stali nierdzewnej (304, 316/316L).
 • Konstrukcje wsporcze oraz zapewniające bezpieczeństwo
  i wygodę eksploatacji
  – pomosty obsługowe, pokrywy górne z włazem zamykane na kłódkę lub klucz, poręcze, drabiny złazowe do dna zbiornika, kominki wentylacyjne, elementy wsporcze armatury, złącza do płukania, deflektory na napływie,wyprowadzenie pokręteł do poziomu terenu,
 • Połączenia wyrównawcze,
 • Montaż i dostawa na plac budowy – wg uzgodnień z inwestorem.


Przepompownie ścieków wolnostojące

Przepompownia wolnostojąca
 • Pomosty obsługowe – stosujemy we wszystkich swoich obiektach powyżej 3-3,3m wysokości i od 1200mm średnicy wzwyż. Stosowane w przepompowniach pomosty uchylne pozwalają bezpiecznie obsługiwać użytkownikowi armaturę odcinająco-zwrotną, a w razie potrzeby zejść po drabinie na samo dno zbiornika.
 • Pompy wyciągane są po dwóch szeroko rozstawionych prowadnicach do samej góry, co ułatwia ich ponowną instalację nawet w przypadku całkowicie zalanej przepompowni, a podczas opuszczania, pompa zawsze prawidłowo osiada na kolanie sprzęgającym (bez obracania się i specjalnego celowania zaczepem).
 • Pokrywy przepompowni METALCHEM-WARSZAWA posiadają wewnętrzną kratę bezpieczeństwa, umozliwiającą wentylację przepompowni jednocześnie zabezpieczając przed wpadnięciem, bezpośrednio po otwarciu włazu (utrata przytomności pod wpływem oparów ze zbiornika) lub wykonując prace dookoła pokrywy zbiornika.

Wnętrze przepompowni ścieków
 • Podwójna wentylacja grawitacyjna zapewnia ciągłą cyrkulację i wymianę powietrza. Kominki wentylacyjne (długi i krótki) na życzenie klienta mogą być wyposażone w filtry antyodorowe z wkładem typu BIOFILTR lub WĘGIEL AKTYWNY.
 • Uszczelnione przejścia kablowe w rozdzielnicy eliminują możliwość uszkodzenia układów sterowania oparami ze zbiornika,
 • Konstrukcje wsporcze, łańcuchy pomp oraz złącza śrubowe wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu ich trwałość w agresywnym środowisku ścieków wynosi wiele lat,
 • Obieg Płuczący – ręczny lub automatyczny (MASP) do wzruszania osadów i rozbijania kożucha w zbiorniku. Ułatwia to samooczyszczanie się przepompowni z nagromadzonego piasku,  tłuszczu i wszelkiego rodzaju osadów.

Przepompownie ściekowe przejezdne

W przypadku kiedy przepompownie ścieków muszą zostać zabudowane w ciągu komunikacyjnym takim jak: ulica, plac manewrowy czy chodnik, pokrywa zbiornika zostaje umieszczona pod terenem a na równi z płaszczyzną terenu pozostaje tylko i wyłącznie właz kanałowy. Zbiorniki takie posiadają wzmocnioną konstrukcję aby przenosić większe obciążenia i lepiej tłumić drgania wywołane np. ruchem samochodów.

Przepompownia w ciągu pieszym
Przepompownia zabudowana w chodniku
 • W przepompowniach ścieków przejezdnych dostęp do pomp jest utrudniony, przez co w zależności od wielkości zbiornika i pomp stosujemy jeden, dwa lub więcej włazów kanałowych o średnicy min. 800mm.
 • Przepompownie METALCHEM-WARSZAWA dzięki swej unikalnej konstrukcji zapewniają komfort użytkownikowi, pompy opuszczane są po prowadnicach wyciągniętych pod pokrywę włazu.
 • Stosowane przez nas włazy posiadają zawias i opcjonalnie zamknięcie na klucz lub śrubę, co uniemożliwia samo otwarcie się pod wpływem ruchu pojazdów nad nimi. Najczęściej używanymi przez nas włazami są włazy okrągłe Ø800, kwadratowe 800×800 i prostokątne 600×900. Wszystkie włazy są klasy D400.Przepompownia przejezdna
 • Pokrętła zasuw dostępne są z poziomu pomostu obsługowego tak jak w przepompowniach wolnostojących (patrz ograniczenia ze względu na średnicę i wysokość zbiornika). Istnieje również możliwość wyprowadzenia pokręteł zasuw tak, aby były dostępne z poziomu terenu po zdjęciu włazu lub w osobnych skrzynkach ulicznych obok włazu.
 • Rozdzielnica posadowiona zostaje w bezpiecznej odległości od zbiornika, poza strefą narażenia na uszkodzenie przez pojazdy.

Pompy w świetle włazu
Pokrętła zasuw wyprowadzone do góry
 • Na życzenie zamawiającego w rozdzielnicy i pod włazem możliwe jest zainstalowanie czujnika włamania (otwarcia obiektu).
 • Przy odpowiedniej wysokości pomiędzy terenem a zbiornikiem ukrytym pod ziemią możliwe jest zabudowanie w skrzynce ulicznej stopy żurawia przenośnego, co znacznie ułatwia wyciąganie pomp.