Systemy dodatkowe MASP i MASZ

Systemy wspomagania pracy przepompowni i obiektów powiązanych

Jako wiodący producent zatapialnych pomp i przepompowni ściekowych w Polsce staramy się wciąż rozwijać i dostarczać Państwu rozwiązania ułatwiające codzienną eksploatację Państwa obiektów. Oprócz standardowych produktów takich jak pompy do ścieków oraz przepompownie ścieków i wód opadowych dostarczamy również elementy przepompowni montowane opcjonalnie. Do innowacyjnych produktów zaliczamy opracowane przez nas systemy MASP i MASZ. Pierwszy służy do automatycznego płukania zbiornika przepompowni podczas jej pracy a drugi do zdalnej kontroli zasuw w sytuacjach, gdzie nie ma zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi urządzeniami tak, jak np. na oczyszczalniach ścieków.  Obydwa systemy zostały opracowane i wciąż ewoluują w odpowiedzi na zgłaszane przez użytkowników zapotrzebowania. Jeżeli Państwa obiekty wymagają nietypowego podejścia i rozwiązań, których nie znaleźli Państwo dotychczas na rynku, zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi pomysłami, być może już wkrótce będziemy mogli wspólnie zrealizować taki projekt.Płukanie przepompowni z systemem MASP

Wzruszanie osadów i rozbijanie kożucha
Automatyczny system płukania przepompowni MASP

MASP – czym jest i do czego służy?

SYSTEM MASP to opracowany przez METALCHEM-WARSZAWA S.A. Automatyczny System Płuczący do przepompowni. Wzrusza osady z dna, rozbija gromadzący się na powierzchni „kożuch” i ułatwia samooczyszczanie się przepompowni. System ten stanowi doskonałą alternatywę dla drogich hydrodynamicznych obiegów płuczących montowanych bezpośrednio przy pompach.

Przeznaczenie

SYSTEM MASP – przeznaczony jest do przepompowni ścieków gdzie występuje zjawisko zalegania osadów, piasku lub osiadania tłuszczów na elementach przepompowni. Wymuszony ruch medium w zbiorniku przepompowni powoduje wzruszanie zalegających osadów, mieszanie się ich ze ściekami i ich łatwiejsze wypompowywanie. Dzięki temu, przepompownie znacznie rzadziej wymagają mechanicznego czyszczenia oraz ingerencji konserwatora. Ma to znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.

Zalety MASP

 • Wzruszanie osadów i zalegającego w zbiorniku piasku,
 • Zapobieganie osadzaniu się tłuszczu na elementach przepompowni,
 • Układ niezależny od producenta i rodzaju pomp,
 • Precyzyjnie regulowana częstotliwość włączeń i czas płukania,
 • Potwierdzenie działania lampką kontrolną w rozdzielnicy,
 • Swobodny przepływ medium przez układ – brak części, na których mogą się zaczepiać i oplątywać włókniste zawartości ścieków (np. kul, klap, śrub, etc.),
 • Napęd zaworu niewrażliwy na zalania czy podtopienia,
 • Możliwość ustawienia głębokości i kierunku wylotu rury płuczącej.

Działanie

 • Prawidłowo zainstalowany SYSTEM MASP uruchamia się wraz z jedna z pomp w przepompowni.
 • Część tłoczonego przez pompy medium poprzez odejście w króćcu, elektrozawór i rurę płuczącą Dn50 (lub większą) wraca do przepompowni powodując ruch wirowy medium w zbiorniku. Odpowiednio dobrana średnica MASP wymusza cyrkulację całej objętości medium zapobiegając osadzaniu się piasku, kożucha i tłuszczów w zbiorniku.
 • Podczas oczekiwania pomp na włączenie elektrozawór pozostaje otwarty, dlatego ważne jest aby był umieszczony przed zaworem kulowym i nie powodował opróżniania rurociągu tłocznego do przepompowni.
 • Czas zamknięcia zaworu wynosi ok 17s i należy go uwzględnić przy ustawianiu oczekiwanego czasu płukania.
 • Po ustalonym czasie płukania nastąpi zamknięcie elektrozaworu i&nsp;całe wzburzone medium zostanie skierowane przez pompy do rurociągu tłocznego.
 • Po wyłączeniu pompy i zatrzymaniu przepływu, elektrozawór zostanie ponownie otwarty i układ będzie oczekiwał na kolejny cykl.

Jak MASP działa w praktyce

Instalacja MASP

 • Trójnik z odejściem elektrozaworu i rurą wylotową należy wstawić poniżej zaworu kulowego na pionie tłocznym.
 • Długość i kierunek wylotu rury płuczącej należy dobrać indywidualnie do wielkości przepompowni.
 • Podłączyć sterowanie zaworem (RZS MASP) do toru jednej z pomp w szafie sterującej pracą przepompowni, a następnie ustawić w sterowaniu MASP częstotliwość włączeń (każdorazowo lub co n-ty cykl włączenia pompy).
 • Standardowy przewód elektrozaworu ma długość 10mb, na życzenie klienta może zostać wydłużony.
 • Podłączenie zasilania musi być wykonane przez osoby wykwalifikowane z zachowaniem należytej staranności tak, aby nie uszkodzić urządzenia ani przewodu zasilającego.

Dostępne konfiguracje MASP

W chwili obecnej SYSTEM MASP jest dostępny z przelotem swobodnym od Dn50 do Dn100. Koszt systemu obejmuje: Układ sterowania (RZS MASP), elektrozawór wraz z kablem zasilającym i kablem sygnałowym (po 10m), trójnikiem montowanym na pionie z odejściem do elektrozaworu oraz 2-3m rurą płuczącą.

Systemy o innej długości, sposobie zabudowy czy większej średnicy np. Dn150 są wyceniane indywidualnie.

ZAPRASZAMY DO PRZETESTOWANIA NASZEGO URZĄDZENIAZdalne sterowanie zasuwami systemem MASZ

SYSTEM MASZ to Mobilna Aplikacja Sterująca Zasuwami w oparciu o technologię przesyłania danych GSM. Zestaw składa się z aplikacji na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz układu zasilająco-sterującego. System może być dostarczany jako kompletny produkt wraz z zasuwami (klinowymi, nożowymi lub zastawkami) i odpowiednimi do nich napędami lub być adaptowany do zaistniałych warunków (zasuw lub zasuw z napędem).

Zdalne sterowanie zasuwą
Otwieranie i zamykanie zasuw z poziomu aplikacji na smartphonie

Aplikacja -> Sterowanie -> Napęd -> Zasuwa

Przeznaczenie MASZ

SYSTEM MASZ przeznaczony jest do sterowania zasuwami w miejscach oddalonych od operatora, gdzie jest dostępne zasilanie i sygnał GSM, lecz niemożliwe lub nieopłacalne jest położenie kabli do sygnałów sterujących np.:

 • Napływ ścieków do przepompowni rozrzuconych w terenie,
 • Zbiorniki retencyjne, zbiorniki wody deszczowej lub zbiorniki wód procesowych*,
 • Zasuwy i zastawki na kanałach, rurociągach i kolektorach

*Częstotliwość regulacji zależna od parametrów napędu

Zalety systemu MASZ

 • Zdalne otwieranie i zamykanie,
 • Możliwość ustawiania stanów pośrednich w aplikacji np. 20%, 47%, etc.,
 • Niskie koszty eksploatacji – komunikacja SMS-em pomiędzy dowolnymi kartami SIM,
 • Komunikacja dwukierunkowa (informacje zwrotne o stanie zasuwy – potwierdzenie stopnia otwarcia zasuwy, rodzaj awarii),
 • Możliwość dowolnej konfiguracji zestawu: różne zasuwy, różne napędy, etc.

Opis działania MASZ

 1. Wybór zasuwy z bazy (lista rozwijana),
 2. Sprawdzenie stanu zasuwy (odpytanie sterownika) odnośnie procentowej wartości otwarcia zasuwy lub przesłanie komunikatu o błędzie (awarii): zasilania, przeciążeniu silnika, etc.,
 3. Ustawienie wartości zamknięcia/otwarcia w aplikacji poprzez suwak,
 4. Zatwierdzenie i wysłanie polecenia do sterownika,
 5. Ustawienie zadanej wartości otwarcia bądź zamknięcia zasuwy przez sterownik,
 6. Informacja zwrotna potwierdzająca wykonanie zadania.

Charakterystyka ogólna systemu MASZ

 • Zdalne otwieranie i zamykanie,
 • Możliwość ustawienia stanów pośrednich zasuwy przy pomocy umieszczonego w aplikacji suwaka np. 20%, 47%, etc.,
 • Automatyczny pomiar czasu otwarcia/zamknięcia zasuwy,
 • Sprawdzanie poprzedniego stanu zasuwy – dwukierunkowa komunikacja sms-owa,
 • Komunikaty systemu: procent zamknięcia, awaria zasilania, awaria wyłącznika silnikowego, awaria termika w silniku,
 • W standardzie sterowanie napędami 400V lub 230V, opcjonalnie sterowanie napędami 24V,
 • Współpraca z napędami różnych producentów,
 • Możliwość obsługi nawet do 100 zasuw z jednego modemu z kartą SIM,
 • Lista – tworzenie własnej bazy zasuw z opisami i adresami sterowników,
 • Alfabetyczne ustawianie wpisów w bazie zasuw,
 • Dopuszczalna liczba cykli regulacji na godzinę jest uzależniona od parametrów napędów (inne napędy służą do ciągłej i szybkiej regulacji i dozowania a inne do pracy sporadycznej),
 • Standardowy kabel pomiędzy szafką  sterującą a napędem wynosi 10m, inne długości realizujemy na życzenie klienta.

Możliwe konfiguracje

 • Aplikacja + RZS
 • Aplikacja + RZS + Napęd
 • Aplikacja + RZS + Napęd + Zasuwa
 • Aplikacja + RZS + Napęd + Zasuwa + Smartfon

Aplikacja – obsługuje urządzenia z systemem Android od wersji 2.3 w górę.

RZS – Rozdzielnica zasilająco-sterująca z modemem GSM, do każdej zasuwy przypisany jest oddzielny sterownik, jeden modem GSM (1 SIM) może obsłużyć do 100 sterowników zasuw.

Napęd – system działa niezależnie od producenta napędów (Auma, Centork, etc.)

Zasuwa – najczęściej stosowane są zasuwy nożowe, i klinowe i przepustnice, ale system może być dostosowany również do zaworów kulowych w tym ćwierć obrotowych (decyduje czas zamknięcia/otwarcia).

Smartfon – urządzenie z systemem Android umożliwiający obsługę aplikacji.