Magazyn części do pomp zatapialnych

Magazyn

Dostawy, zaopatrzenie

magazyn@metalchemsa.pl
tel. +48 22 837 12 70 wew. 29

Piotr Perciak – Kierownik magazynu
pperciak@metalchemsa.pl
mob. +48 601 051 277